CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJA

Skolotāji

Mūsu mācību spēki

EKSAKTO PRIEKŠMETU SKOLOTĀJI

 • Sarmīte Dreijalte - ķīmija
 • Mārīte Tijāre - ķīmija
 • Inita Kriškāne - bioloģija
 • Inese Kaula - bioloģija, dabaszinības
 • Reinis Lazdiņš - fizika
 • Ligita Neimane - fizika
 • Diāna Siliņa - informātika, datorika
 • Ilmārs Siliņš - informātika, programmēšanas pamati
 • Anita Slaidiņa - matemātika
 • Agrita Bartušēvica - matemātika
 • Laila Ruķe - matemātika
 • Inese Lazdiņa - matemātika

SOCIĀLO PRIEKŠMETU SKOLOTĀJI

 • Inguna Gaile - ģeogrāfija, vizuālā māksla
 • Inga Ozola - biznesa ekonomiskie pamati, komerczinības
 • Inese Sīmane - vēsture, politika un tiesības, sociālās zinības
 • Solveiga Upīte - vēsture, filozofija

HUMANITĀRO PRIEKŠMETU SKOLOTĀJI

 • Anita Alhimova - krievu valoda
 • Melānija Artimoviča - angļu valoda
 • Ineta Ābola - angļu valoda
 • Selga Goldmane - angļu valoda
 • Karīna Rutmane - angļu valoda
 • Natālija Volkova - angļu valoda
 • Vineta Bērziņa - latviešu valoda, literatūra
 • Ina Gaiķe - latviešu valoda, literatūra
 • Sandra Nagle - latviešu valoda, literatūra
 • Ruta Amoliņa - vācu valoda
 • Erna Suharževska - krievu valoda
 • Maruta Vēvere - vācu valoda
 • Jutta Medne - krievu valoda

KULTŪRIZGLĪTOJOŠO PRIEKŠMETU SKOLOTĀJI

 • Lūcija Suhanova - kulturoloģija
 • Inga Ivanova - mājturība un tehnoloģijas, sociālās zinības
 • Aivars Lamberts - mājturība un tehnoloģijas
 • Jānis Zārdiņš - mājturība un tehnoloģijas, tehniskā grafika
 • Ilga Sķendere - mūzika, koris
 • Andis Kozaks - deju kolektīvs
 • Ēero Rass - vizuālā māksla
 • Emma Rass - vizuālā māksla
 • Ruta Priedīte - sports
 • Aivars Krickis - sports
 • Marta Tutiņa - sports