CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJA

Erasmus + projekts "Stand up, speak out!"

No 25. līdz 30. novembrim CVĢ skolotāji Elza Strazdiņa un Ilmārs Siliņš piedalījās Erasmus + projekta "Piecelies, runā!" (Stand up, speak out!) darba plānošanā un skolotāju apmācībā Castro Urdiales, Spānijā.

Pirmā tikšanās diena ietvēra iepazīšanos ar projektā iesaistītajām skolām un to pārstāvjiem - Spānijas IES Dr José Zapatero, Rumānijas Școala Gimnazială Mihai Eminescu un no Itālijas Duca Abruzzi - Libero Grassi. Tika veikta arī projekta plānošana un debates par projektā iesaistīto skolēnu atlases kritēriju izveidi un saskaņošanu dalībvalstīs, kā arī par arvien pieaugošo Eiropas skolu problēmu – stundu neattaisnotu kavēšanu (absenteeism). Skolotājiem bija iespējams iepazīties ar IES Dr José Zapatero dažādu klašu stundu darbu, hospitējot to norisi. Pēc oficiālās tikšanās, projekta dalībniekiem bija iespējams apskatīt skaisto Spānijas ostas pilsētu Castro Urdiales, uzzināt par tās kultūru un vēsturi.

Otrajā un trešajā dienā notika intensīvas skolotāju apmācības un radošās darbnīcas par tēmām - Kooperatīvās mācīšanās stratēģijas (Cooperative Learning Strategies), projektos balstītā mācīšanās (Project-based learning, PBL) un geimifikācija (gamification), kurās skolotājiem bija iespējams iepazīties ar dažādiem mācīšanās modeļiem un tehnikām. Ar šiem modeļiem skolotāji iepazīstina savas skolu kolēģus, mēģinot tos īstenot un izmēģināt praksē. Pēc apmācībām dalībnieki devās apskatīt netālu esošās pilsētas Santander un Bilboa.

28. novembrī projektā iesaistīto dalībvalstu skolu pārstāvji viesojās Castro Urdiales pilsētas domē, kur tie tikās ar pilsētas mēru.

Noslēguma dienā CVĢ skolotāji Elza Strazdiņa un Ilmārs Siliņš iepazīstināja projekta dalībniekus ar eTwinning un Twinspace, kas kalpo kā galvenās platformas Erasmus+ projektu norisei.

Projekta laikā skolēniem plānots iepazīties ar dažādām mācīšanās metodēm un nozīmīgiem Eiropas jauniešu sasniegumiem, lai veicinātu izglītības nozīmības un individuālo īpašību apzināšanu. Skolēni izstrādās savus projektus internacionālā līmenī, tādējādi veicinot sociālās uzņēmējdarbības prasmes.

Nākamā tikšanās reize plānota 2019. gadā ar skolēnu grupām Rumānijā.

Elza Strazdiņa un Ilmārs Siliņš