CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJA

Erasmus+ projekta vizīte Vācijā

No 21. līdz 25. oktobrim CVĢ skolotājas Elza Strazdiņa un Ina Gaiķe piedalījās Erasmus + projekta ,,Mana skola, mana dzīve" (My school my life) darba plānošanā.

Pirmajā vizītē Freiburgā  skolotājas tikās ar projektā iesaistīto skolu pārstāvjiem no Vācijas Sekundarschule Friedrich Ludwig Jahn Freyburg, no Austrijas Musik NMS Freistadt skolas, no Spānijas IE Mare de Déu del Portal skolas. Tikšanās laikā saplānotas nākamās vizītes un izvirzīti uzdevumi skolēnu darbam, lai projekta realizācija noritētu sekmīgi. Projekta laikā tiks izstrādāti projekta logo, veidotas grafiti skices, izveidota skolas atpūtas zona un ieviests skolas bioloģiskais dārzs. Skolēniem būs jāapgūst prasmes veidot mazos biznesa plānus, strādāt ar e-vides programmu piedāvātajām iespējām un jāiesaistās TwinSpace, lai tiktos un sadarbotos ar vienaudžiem no partnerskolām.

 Katras dalībvalsts projekta darbu (biznesa plānu) plānots pabeigt 2020. gada jūlijā.

Vienā no darbadienām viesskolotājiem bija iespēja redzēt, kā vācu bērni mācās empātiju: daļa skolēnu, sēžot ratiņkrēslā, mācījās spēlēt basketbolu, bet daļa bērnu mēģināja pārvietoties ratiņkrēslā pa pilsētas ielām.

Pēc plānošanas darba skolotājiem bija iespēja iepazīties ar Freiburgas ievērojamākajām vietām un no pilskalna noraudzīties Unštrutas upes līkumotajā tecējumā. Skolotājas apmeklēja tuvākās pilsētas Naumburgas Sv. Pētera un Sv. Paula  romānikas un gotikas stila katedrāli, kas šogad ievietots UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā. Īpaši  aizkustinošs  bija vācu skolotāju piedāvājums izstaigāt skolu, kurā mācījies vācu filozofs  F.V. Nīče un kura joprojām darbojas kā internātskola.  Interesants bija planetārija Arche Nebra apmeklējums, kurā apskatāms bronzas disks, kas zinātniski pamato astronomiskās dabas parādības.

Nākamā tikšanās notiks jau ar skolēnu grupām Austrijā.