CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJA

Notikumi

Panākumi novada vēstures olimpiādē

Sveicam novada vēstures olimpiādes godalgoto vietu ieguvējus!

1. vieta Agrim Ratnikam (9.b), Rēzijai Veronikai Laumanei (11.b).

2. vieta Gustavam Dravantam (9.b),

3. vieta Linardam Romkam (9.a), Emīlijai Ezeriņai (9.a), Annai Rijniecei (9.b), Nikolai Serģei (12.b).

Atzinība Elīnai Radziņai (11.b), Alisei Siliņai (9.b), Elizabetei Ulmanei (9.b).

Skolēnus olimpiādei sagatavoja Inese Sīmane un Solveiga Upīte.

Pateicamies skolēniem un skolotājām!

Starpnovadu skolu sacensības basketbolā

23, 29. novembrī sporta kompleksā un 12.decembrī DACVĢ sporta zālē notika starpnovadu skolu sacensības basketbolā 10.-12. klašu jauniešiem.

Šajās sacensībās mūsu skolas zēnu komanda izcīnīja 2. vietu.

Apsveicam.


Komandā spēlēja:

Emīls Ķimens 11.a2
Matīss Jaunzems 11.a2
Kārlis Liepiņš  11.a2
Ralfs Mednis 10.b1
Artūrs Gradovskis 9.a
Filips Bērziņš 12.a
Mikuss Grīnfelds 12.a
Kristaps Miķilps 12.a

Ziemassvētku tirdziņš

Aicinām vecākus 20.decembrī uz Ziemassvētku tirdziņa jampadraci!

Mēs dziedāsim, dejosim, spēlēsim, tirgosimies, lai palīdzētu Paulai no Līgatnes atveseļoties!

Ļoti gaidīsim!

PS Tirdziņš notiks no 17:00-19:00 (ierasties drīkst jebkurā brīdī šo divu stundu laikā):)

R. Blaumaņa literārā prēmija

Atzinību R. Blaumaņa literārās prēmijas konkursā saņēma Lorna Barbara Ērla (10.b1) par savdabīgu tēmas interpretāciju un Stella Bērziņa (11.b) par radošu pieeju dabas skaņu atklāsmē.

Paldies skolotājām Inai Gaiķei un Mirdzai Lībietei!

Novada angļu valodas olimpiāde

Novada angļu valodas olimpiādē 2. vieta Agrim Ratnikam (9.b), 3. vieta Laurai Eglītei un Sandrai Siliņai (9.b), atzinība Keitai Graudiņai un Patrīcijai Loginai (9.a), Artai Soboļevai (9.b).

Sveicam un priecājamies!

Paldies skolotājai Karīnai Rutmanei!

Novada bioloģijas olimpiādes rezultāti

Novada bioloģijas olimpiādē

1. vieta Gustavam Dravantam (9.b ), Diānai Paulai Upmalei (10.b1), Sofijai Novickai (10.b2), Stellai Bērziņai (11.b), Elzai Gāršai (12.b).

Šie skolēni uzaicināti pārstāvēt skolu valsts līmeņa bioloģijas olimpiādē.

2. vieta Ivanovai Beatrisei Alisei (9.a), Ezeriņai Emīlijai (9.a), Baranovskai Signijai Betimai (10.a), Gobai Lizetei Milijai (10.b2), Laumanei Rēzijai Veronikai (11.b), Gaspersonam Kristiānam (11.b), Vaļkinam Tomam (11.b), Sarkanei Agnesei (12.b).

3. vieta Agrim Ratnikam (9.b), Podniecei Asnātei Luīzei (9.a), Lapiņai Ancei (9.a), Volkovam Aleksandram (10.b1), Stangainei Elīzai Martai (10.b1), Jermolājevai Baibai (11.b), Eglītem Heinriham (11.b), Radziņai Elīnai (11.b), Krieviņai Beatrisei Maijai (12.b).

Atzinība Tomsonei Emīlijai Katei (10.b1), Laumanei Justīnei Lienei (10.b2), Gelsbergai Anetei (11.a1), Rodinam Tomam (11.b), Krieviņai Agatei (12.b).

Paldies skolēniem par ļoti godprātīgi veiktu darbu!

Paldies skolotājai Initai Kriškānei par sagatavošanu olimpiādei!

Sacenšas ģeogrāfi

Vidzemes novada atklātajā ģeogrāfijas olimpiādē

2. vieta Kristiānam Potašovam (10.b1 kl.), Elvim Pumpuram (12.b kl.),

3. vieta Agrim Ratnikam (9.b kl.).

Atzīstamu sniegumu parādīja arī Gustavs Dravants (9.b kl.) un Elīza Marta Stangaine (10.b1 kl.,).

Sveicam! Paldies skolotājai Ingūnai Gailei!

Seminārs

Cēsu Valsts ģimnāzija organizē semināru un meistarklasi klašu audzinātājiem un direktoriem, direktoru vietniekiem audzināšanas darbā, audzinātāju MA vadītājiem, pedagogiem interesentiem "Kompetencēs balstīta cilvēkdrošība un orientēšanās vērtību pamatnostādnēs" 6.decembrī plkst.11.00 - 17.00 Cēsu Valsts ģimnāzijā (Leona Paegles ielā 1, Cēsīs). Seminārs tiek organizēts ar mērķi: Sniegt pedagogiem antropoloģijas zinātnē balstītas zināšanas par skolēnu apziņas/ personības struktūru un tās pedagoģiskās vadīšanas iespējām, kā arī sniegt pedagogiem jaunas ierosmes un papildināt zināšanas turpmākam darbam! Semināra dalībnieki saņems apliecību (6 stundas).

Iespēja reģistrēties dalībai seminārā: https://goo.gl/forms/M7n7ns1JQaIIqNL12 līdz 2016.gada 4.decembrim

Seminārā tiks analizēti jautājumi par vērtību orientāciju un skolēnu tikumiskās audzināšanas metodoloģiju; kas ir cilvēkdrošība? cilvēka garīgā, morālā, ētiskā, fiziskā drošība, jautājumi par drošību ģimenē. Nodarbības par sabiedrībā aktuālajiem jautājumiem vadīs Latvijas Kristīgās Akadēmijas rektore, profesore Skaidrīte Alma Gūtmane. Profesore ir vairāku sabiedrisko organizāciju dibinātāja un iniciatore, aktīvi darbojas starptautiskās organizācijās,karitatīvā sociālā darbinieka profesijas koncepcijas autore, supervizora profesijas standarta koncepcijas autore, "LKrA Zinātniskie raksti" galvenā redaktore , kā arī darbojas vairāku redkolēģiju sastāvā, ilgstoši vadījusi un ieviesusi starptautiskos zinātniskos projektus, ir sarakstījusi monogrāfijas un mācību grāmatas un metodisko literatūru, daudzas zinātniskās publikācijas, aktīvi uzstājās starptautiskās zinātiskās konferencēs Latvijā un ārzemēs , izstrādājusi LKrA pedagoģisko metodoloģiju, ar lielu atdevi ilgus gadus strādājusi pedagoģijas jomā utt. Tikšanās ar cienījamo profesori S.A.Gūtmani ir baudījums, atklāsme, domu attīrošs notikums!

Meistarklasi "Klases audzinātāja dzīvesziņa" vadīs Cēsu Valsts ģimnāzijas pedagogi Inese Lazdiņa un Reinis Lazdiņš, kuri dalīsies ilgu gadu pieredzē: portfolio, karjeras izglītības koncepti, "3P likums", vecāku sapulču organizēšana un vadīšana, ārpusstundu klases pasākumu organizācija, Žetonu vakari un izlaidumi u.c. tēmas.

Pieteikuma anketā iespējams jau savlaicīgi iesniegt savus jautājumus gan profesorei S.A.Gūtmanei, gan skolotājiem Inesei un Reinim Lazdiņiem.

Esiet laipni aicināti baudīt 2.Adventa nedēļas pasākumu ģimnāzijas zālē!

Paldies par atbalstu ģimnāzijas labvēlim PKS "Straupe".


 Dace Baltiņa - CVĢ karjeras konsultants/metodiķe (pasākuma kontaktpersona)

e -pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pielikumi:
Download this file (programma_0612.doc)programma_0612.doc96 kB

Literārais konkurss" Gaujas prēmija"

Sveicam Elīzu Martu Stangaini ar iegūti 1. vietu, Melisu Kaškuru ar iegūto 2. vietu un Līvu Ņizinu ar iegūto atzinību "Gaujas prēmijas" konkursā!

Konkursu organizē Ādažu vidusskola, to atbalsts Ādažu novada pašvaldība.

Paldies Ādažu vidusskolai un Rīgas Jaunā teātra aktierim Gatim Gāgam par saturīgo un emocionālo pasākumu!

Radošajam konkursam skolēnus konsultēja skolotājas Sandra Nagle un Ina Gaiķe. Paldies!

Novada vācu valodas olimpiāde

Sveicam novada vācu valodas olimpiādes uzvarētājus

Mārtiņu Gaili (12.a kl.) - 1. vieta,

Jiayi Liang (10.b2 kl.) - 2. vieta,

Melisu Kaškuru (12.a kl.) - 3. vieta,

Aneti Gelsbergu (11.a1 kl.) - atzinība!

Paldies skolotājām Sniedzei Stupakai un Marutai Vēverei!

Informācija par debašu turnīriem

Rezolūcija: “Latvijas sabiedrība ir pilsoniski aktīva”

2016. gada 5. novembrī Cēsu Valsts ģimnāzijā notika Vidzemes reģionālais turnīrs, kurā piedalījās 11 komandas no Madonas pilsētas 1. vidusskolas, Vecpiebalgas vidusskolas, Siguldas Valsts ģimnāzijas, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas un Cēsu Valsts ģimnāzijas. Skolēni debatēja par tēmu "Latvijas sabiedrība ir/nav pilsoniski aktīva."

Komandas izspēlēja trīs apļus.

Debatēs 1. vietu ieguva Deniss Agurjanovs, Niklāvs Eglītis, Eduards Milherts  (Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija, trenere Inguna Irbīte),

2. vietu -  Valērija Tolkunova,Paula Šulca, Andris Brauers (Vecpiebalgas vidusskola, trenere  Rigonda Prūse);

3. vietu - Dāvis Krūmiņš, Santa Stūrīte, Katrīna Veitnere (Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija).

Labākie runātāji – Aleksandra Ševeļeva un Paula Graudiņa (abas no Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas), un Teodors Tālers (Cēsu Valsts ğimnāzija).

Savukārt, 12. novembrī Iecavas vidusskolā notika kārtējais Nacionālais debašu turnīrs, kurā piedalījās valstī 20 labākās komandas. 4. vietu turnīrā ieguva  Cēsu Valsts ģimnāzijas komanda Reičela Adele Bišere  un Ieva Pakalna, kuras debatēja divatā. Pateicību par atzīstamu sniegumu saņēma Emīls Ķilberts (Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts  ğimnāzija).

Informāciju sagatavoja: Lauma Abramsone, Vidzemes reğiona debašu koordinatore

 

Atvērtā Kopa 2016

Jau piekto gadu pēc kārtas Cēsu Valsts ģimnāzijas skolēni piedalījās komandu olimpiādē matemātikā - „Atvērtā kopa”.

Šogad skolu olimpiādē pārstāvēja 10 komandas:

  • 7.klases komandas „FamLit” un „Ķirbju zupa”,
  • 8.klases komanda „Bez komentāriem”,
  • 9.klases komandas „Cīsiņi”, „Fuksīši” un „Fiksīši”,
  • 10.klases komandas „Pētāmā problēma”, „Rezultātu analīze” un „Karma”,
  • 11.klases komanda „Jāņoga”

Kopskaitā piedalījās 69 skolēni.

Skolēniem 3 stundu laikā bija jāatrisina 15 dažādas grūtības pakāpes uzdevumi. Visas komandas uzdevumus risināja, izvēloties individuālu taktiku, lai norādītajā laikā visus uzdevumus varētu atrisināt. Turēsim īkšķus, lai darbs vainagotos panākumiem.

Lai komandu olimpiādi varētu noorganizēt, paldies par atbalstu jāsaka matemātikas skolotājām Lailai Ruķei, Anitai Slaidiņai un Agritai Bartušēvicai, kā arī 12.b klases skolēniem- Madarai Siliņai, Annai Tjuminai, Lotei Evijai Lukjanskai, Aivitai Balodei, Olģertam Klāvam Balabānam un Alvim Caunītim.

Agrita Bartušēvica

Sagaidot Latvijas Valsts svētkus

7. novembris Cēsu Valsts ģimnāzijā svinīgi ievadīja divas mūsu valsts svētku nedēļas, sagaidot 11. un 18. novembri. Audzināšanas stundas laikā skolas zālē pulcējās ģimnāzijas skolēni un skolotāji, lai caur vēstures prizmu dokumentāli paraudzītos uz Latvijas Valsts veidošanās vēsturi saistībā ar mūsu novadniekiem. Ģimnāzijas skolēni atmiņu fragmentos iepazīstināja ar kādreizējā skolas direktora, Lāčplēša Kara ordeņa kavaliera Jāņa Jansona traģisko likteni un Neatkarības cīņu dalībnieka, Cēsu Skolnieku rotas karavīra Jāņa Rozenberga atmiņu skicēm  par kaujām Raunas apkārtnē. Klausītāji uzzināja arī par Skolnieku rotas pieminekļa ideju kādreizējā kauju dalībnieka, mākslinieka Jāņa Rozenberga izpildījumā.  Ieskats Cēsu Brāļu kapu vēsturē atklāja ikdienā nezināmus faktus, tāpat  stāstījums par tēlnieka Augusta Jullas veidoto Cēsu Brāļu kapu pieminekli.

Līdztekus stāstījumam -  dokumentālu attēlu prezentācija un skolas kora emocionāli izpildītās dziesmas Latvijai. Vēsture, stāstīta caur konkrētu, zināmu cilvēku pārdzīvojumu, rada piederības saites savam novadam un valstij.

Māra Baķe

Konkurss "Kultūras kanona vērtības Latvijas simtgadei"

Latvijas kultūras kanona konkursā "Kultūras kanona vērtības Latvijas simtgadei" Vidzemes reģionā skolu pārstāvēja 11. b klases skolēni Rēzija Veronika Laumane, Mārtiņš Tilaks un Alberts Trucis.

Paldies skolas komandai par izcīnīto 1. vietu Vidzemē!

Vēlam veiksmi valsts konkursā!

Paldies skolotājai Lūcijai Suhanovai, kura sagatavoja skolas komandu konkursam!

Una Stafecka - konkursa uzvarētāja

LIZDA Pasaules skolotāju dienas ietvaros rīkotajā konkursā skolēniem un studentiem "Kāpēc es vēlos būt skolotājs?" 1. vietu ieguva 11.a1 klases skolniece Una Stafecka.

"Es vēlos kļūt par skolotāju, jo tā ir iespēja pilnveidot sevi un citus", saka Una.

Sveicam!

Vidzemes reģiona (Gauja) krosa sacensības

21. oktobrī Āraišu ezera pakalnos pulcējās Vidzemes reģiona (Gauja) lielākie skriešanas entuziasti, lai piedalītos skolēnu sporta spēļu sacensībās rudens krosā.

Dalībnieki uz starta izgāja visās vecuma grupās, mūsu skolu pārstāvēja  10.-12. klases labākie skrējēji un savā grupā komandu vērtējumā izcīnīja 1. vietu.

Meitenēm 1000m distancē startēja Valērija Mickeviča ( 11.a2) ind. 1.v., Agnese Čakare (12.a), Linda Blūma (12.a) ind. 2.v., zēniem 1500m Kristiāns Potašovs (10.b1), ind. 1.v., Rihards Serģis (11.a1), Kārlis Kaminskis (12.b ) ind. 2.v.   

Apsveicam !

Seminārs klašu audzinātājiem "Vispusīgas darba jomas klases audzināšanā"

24.oktobrī no plkst.10.00 Cēsu Valsts ģimnāzijā norisināsies seminārs - meistarklase klašu audzinātājiem un pedagogiem interesentiem „Vispusīgas darba jomas klases audzināšanā”.

Semināra programma saskaņota ar Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļu 03.10.2016. Nr.6/4274. Seminārs tiek organizēts, pamatojoties uz  MK 28.10.2014. noteikumiem Nr.662 "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību". Programmas vadītāja ir Dr.paed. RPIVA vadošā pētniece skolas pedagoģijā un doktora studiju programas "Pedagoģija" direktore Liesma Ose.

Interaktīvās nodarbības darbā ar mērķgrupu „-15+” vadīs LNB Uzziņu un informācijas centra profesionāles Iveta Krūmiņa un Ginta Zalcmane. Pedagogi noklausīsies Evitas Mucenieces un Sandas Salmiņas priekšlasījumus par muzeja un skolas sadarbības plašajām iespējām.  Bibliotekāre Sarmīte Balabāne aktualizēs skolas mājas lapu nozīmi informācijas meklēšanā. Savukārt CVĢ pieredzējušās audzinātājas Sniedze Stupaka, Inguna Gaile,Agrita Bartušēvica un Inese Sīmane piedāvās plašu metodisko materiālu klāstu, iespēju darboties pašiem skolotājiem, analizēs veiksmīgi praksē aprobētās idejas. Pasākumu organizē CVĢ Karjeras konsultante Dace Baltiņa sadarbībā ar Skolēnu domes prezidentu Mārtiņu Tilaku un pedagogu un tehniskā personāla darba grupu.Paldies par atbalstu pasākuma sekmīgā norisē ģimnāzistiem  Tomsonei Emīlijai Katei, Žagarei Trīnei, Krūmiņai Andrai Annemarijai.

Sirsnīgi pateicamies mūsu lielajiem labvēļiem SIA „Beātus” un PKS „Straupe”, kuri vienmēr ir līdzās ģimnāzijai nozīmīgajos pasākumos!

Saņem mecenātu stipendijas

Jau ceturto reizi Draudzīgā aicinājuma fonds piešķir "Skolēnu stipendijas".

No vēsturiskā Cēsu rajona ceturtajā piešķīrumā ir 21 stipendiāts.

Stipendiātu pulkā ir septiņi mūsu skolas skolēni - Alberts Trucis, Melisa Kaškura, Madara Siliņa, Elza Gārša, Rēzija Veronika Laumane, Anita Ilze Gulbe, Stella Bērziņa.

Četrus mēnešus skolēni saņems stipendijas. Tās tika piešķirtas par izcilu mācību darbu, godalgotajām vietām valsts olimpiādēs, aktivitāti ārpusskolas dzīvē. Stipendiju piešķiršanas komisija vērtēja katru kandidātu. Bija saņemti 64 pieteikumi. Ar šīm stipendijām bijušie Cēsu skolu absolventi, tagad veiksmīgi uzņēmēji, atbalsta izcilos un motivētos skolēnus.

Paldies Draudzīgā aicinājuma fonda priekšsēdētājam Jānim Endelem, kura atbildība ir organizatoriskā puse!

Paldies Vītola fondam un Vitai Diķei, kuras atbildībā ir līgumu noslēgšana un saziņa ar stipendiātiem!

Nākošais piešķīrums paredzēts janvārī.

Koncertlekcija A. Jurjāna atcerei

12. oktobrī mūsu skolas aktu zālē A. Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolas skolēni sniedza koncertlekciju, kas bija veltīta Andrejam Jurjānam, vienam no latviešu klasiskās mūzikas pamatlicējiem.

Koncerta apmeklētajiem bija iespēja klausīties stāstos par komponista dzīves gājumu, pazīstamākajos skaņdarbos, kora un solo dziesmās, ko izpildīja mūzikas vidusskolas pūtēju orķestris, koris un solo mākslinieki, kā arī bija iespēja dungot un dziedāt līdzi daudzām Andreja Jurjāna labi zināmajām dziesmām un melodijām.

Koncertlekcijas nobeigumā klausītāji tika aicināti piecelties kājas, lai kopīgi nodziedātu vienu no pazīstamākajām Jurjānu Andreja kora dziesmām- “Nevis slinkojot un pūstot”.

Annija Krivjonoka

Matemātikas profesore vada stundu

8. a klases skolēniem 13. oktobrī matemātikas stundu angļu valodā vadīja Čikāgas (ASV) Konkordijas universitātes matemātikas profesore Astrīda Cīrule.

Stundā tika apskatītas regulāras ģeometriskas plaknes figūras un telpiskie ķermeņi. Stunda notika angļu valodā. Skolēni apguva jēdzienus un to kopsakarības. Tika dota iespēja pārbaudīt savas zināšanas ne tikai matemātikā, bet arī angļu valodā. Pētniecisko daļu skolēni veica grupās. Stundu vēroja 17 matemātikas skolotājas no Cēsu novada skolām. Bija iespēja analizēt stundu, iepazīties ar Amerikas izglītības sistēmu, vērtēšanu, mājas darbu apjomu, nosacījumiem iestājai augstskolās.

Šobrīd profesore dzīvo Rīgā un strādā apmaiņas programmā, saņemot Fulbraita stipendiju, kuru finansē ASV valdība.

Profesore Astrīda Cīrule ir matemātikas grāmatu autore, uzstājas zinātniskajās konferencēs nacionālā un starptautiskā līmenī.