CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJA

Notikumi

Novada 8. klašu vācu valodas olimpiādes rezultāti

Cēsu novada vācu valodas olimpiādē

2. vieta Unai Vēverei (8.a),

3. vieta Elīzai Marijai Bogdānovai (8.a),

atzinība Krišjānim Tiltiņam (8.a) un Elīnai Dzenei (8.a).

Sveicam! Paldies skolotājai Sniedzei Stupakai!

Latvijas kultūras kanona konkursa Grand Prix balva Cēsu Valsts ģimnāzijas komandai

Konkursa "Latvijas kultūras kanona vērtības Latvijas valsts simtgadei" fināls norisinājās 24. februārī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Finālā piedalījās 12 Latvijas labākās komandas.

Cēsu Valsts ģimnāzijas komandā darbojās Rēzija Veronika Laumane, Mārtiņš Tilaks, Alberts Trucis. Komanda ieguva balvu nominācijā "Oriģinālākā spēle".

Tika piešķirtas trīs Grand Prix balvas, viena no tām Cēsu Valsts ģimnāzijai.

Uzņēmums "Brain Games" iespēju strādāt projektā pie savas spēles attīstīšanas komerciālā nolūkā deva mūsu skolas komandai. Fināls bija radošo ideju prezentēšana, noslēgums ļoti nopietnam un saspringtam darbam.

Paldies skolēniem par ļoti atbildīgo darbu!

Paldies skolotājai Lūcijai Suhanovai par jauniešu darba organizēšanu un vadīšanu!

Paldies skolotājiem Aivaram Lambertam, Diānai Siliņai, Ilmāram Siliņam par praktisko palīdzību spēles tapšanā.

Paldies Rēzijas, Mārtiņa un Alberta vecākiem un klases audzinātājai Inesei Sīmanei par palīdzību un atbalstu!

Skolēni saņem mecenātu stipendijas

Jau piekto reizi vēsturiskā Cēsu rajona izcilie vidusskolēni saņem Draudzīgā Aicinājuma fonda mecenātu stipendijas par sasniegumiem mācību darbā. Stipendiju darbības laiks 01.01.2017.-31.05. 2017.

Mūsu skolas stipendiāti šajā piešķīrumā ir Elza Gārša (12.b), Renāts Jurševskis (10.b1), Melisa Kaškura (12.a), Jiayi Liang (10.b2), Elīza Marta Stangaine (10.b1), Emīlija Kate Tomsone (10.b1), Diāna Paula Upmale (10.b1).

Paldies Mūrmaņu ģimenei par nesavtību un atbalstu izglītībai!

Paldies Jānim Endelem un Vītolu fondam par organizatorisko darbu!

Novada matemātikas olimpiādes rezultāti

Cēsu novada matemātikas olimpiādē:

7. klašu grupā

1. vieta Kristiānam Ozolam (7.b),

2. vieta Renāram Šķesterim (7.b), Ilzei Kampenusai (7.b),

3. vieta Ketijai Puņeiko (7.b), atzinība Artūram Tinusam (7.b), Igoram Vinogradovam (7.b).

Paldies skolotājai Anitai Slaidiņai!

8. klašu grupā

2. vieta Kristiānam Kociņam (8.b),

3. vieta Katei Anetei Jansonei (8.b),

atzinība Viktorijai Aleksejevai (8.b) un Diānai Namniecei (8.b).

Paldies skolotājai Agritai Bartušēvicai!

 

Tikšanās ar Gunti Bereli

17.februārī Cēsu Valsts ģimnāzijas lasītavā viesojās rakstnieks un literatūrkritiķis, skolas 1979.gada absolvents GUNTIS  BERELIS.

Tikšanos noorganizēja skolotāja Gunta Bērziņa un 11.b klases skolniece Elīna Radziņa.

 

Sasniegumi novada ķīmijas olimpiādē

Priecājamies par mūsu skolēnu panākumiem novada ķīmijas olimpiādē. Sveicam ar godalgotajām vietām!

1. vieta Sandrai Siliņai (9.b kl.), Renātam Jurševskim (10.b1 kl.), Kristiānam Gaspersonam (11.b kl.), Elzai Gāršai (12.b kl.).

2. vieta Diānai Paulai Upmalei (10.b1 kl.), Emīlam Ezeriņam (12.b kl.).

3. vieta Elgaram Vaļģim (9.b kl.), Mišelai Vinogradovai (9.b kl.), Elīzai Martai Stangainei (10.b1 kl.), Liang Jiayi (10.b2 kl.), Elvim Pumpuram (12.b kl.).

Atzinība Antai Ziediņai (9.b kl.), Rihardam Voldemāram Vaivodam (9.b kl.), Agrim Ratnikam (9.b kl.), Ērlai Lornai Barbarai (10.b1. kl.), Anastasijai Skribei (10.b1 kl.), Pēterim Ronim (11.b kl.), Anitai Ilzei Gulbei (11.b kl.), Alvim Caunītim (12.b kl.).

Paldies skolotājai Sarmītei Dreijaltei par ieguldīto darbu sagatavojot olimpiādei!

Noslēdzies skolas volejbola turnīrs

Projektu nedēļas ietvaros skolā risinājās volejbola turnīrs.

Foto skatīt galerijās, bet pilna apjoma faili pieejami līdz 20.aprīlim:

Volejbols 10.klasēm - ir pieejami: https://failiem.lv/u/tm9mz243
Volejbols 11.-12. klašu zēni - ir pieejami: https://failiem.lv/u/xf5c28me
Volejbols 11.-12. klašu meitenes - ir pieejami: https://failiem.lv/u/7u885whh

Panākumi ekonomikas olimpiādē

Sveicam savējos ar godalgotajām vietām novada ekonomikas olimpiādē!

1. vieta Renātam Jurševskim (10.b1),

2. vieta Artim Skujiņam (12.b) un Elīzai Martai Stangainei (10.b1),

3. vieta Diānai Paulai Upmalei (10.b1),

atzinība Heinriham Eglītem (11.b), Kristiānam Zelčam (10.b1), Emīlijai Katei Tomsonei (10.b1), Anitai Ilzei Gulbei (11.b).

Paldies skolotājai Ingai Ozolai par sagatavošanu olimpiādei!

Cēsu atklātās starpnovadu skolu sacensības volejbolā „Lāses kauss-2017”

Cēsu sporta kompleksā, 8.februārī, notika starpnovadu skolu sacensības volejbolā „Lāses kauss - 2017”.

B grupas (2001. - 2004. gada dzimušo) sacensībās piedalījās piecas meiteņu un zēnu komandas.

Teicami startēja mūsu skolas zēni, kas izcīnīja 1. vietu un tiesības 8. aprīlī startēt valsts finālsacensībās "Lāses kauss 2017".

Komandā startēja:

9.b Patriks Pinka, Armīns Dricka, Saivis Bartušēvics, 8.a Rūdolfs Jānis Zvirbulis, 7.a Dāvids Jansons, 7.b Artūrs Tinuss.

Meiteņu konkurencē izcīnīta 2. vieta.

Par iespēju startēt finālsacensībās cīnijās:

10.b Lorna Barbara Ērla, 9.b Diāna Kukore, Annija Krivjonoka, 8.b Linda Smilga, Evelīna Glaudiņa 7.a Ance Sīmane.

Cēsu novada skolu sacensības basketbolā

Cēsu novada skolu sacensības basketbolā

7. februārī sporta kompleksā notika Cēsu novada sacensības basketbolā C.gr.(2003.,2004.dz.g.) meiteņu un zēnu komandām.

Mūsu skolas meitenes izcīnīja 3.vietu.

Komandā spēlēja:
Dārta Sērmaukša 7.a kl.
Evelīna Jonina 7.a kl.
Dārta Stepiņa 7.a kl.
Ance Sīmane 7.a kl
Sindija Kubliņa 7.b kl.
Ketija Puņeiko 7.bkl.

Zēniem otrā vieta

Komandā spēlēja:
Reinis Krūmiņš 7.a kl.
Igors Vinogradovs 7.b kl.
 Matīss Timermanis 7.b kl.
Kristiāns Lapsa 7.a kl.
Maksi Biezbārdis 7.a kl.
Dāvids Jansons 7.a kl.Paldies par piedalīšanos!

Panākumi novada 8., 9. kl. latviešu val. un literatūras olimpiādē

1. vieta Agrim Ratnikam (9.b),

2. vieta Dārtai Amantovai (8.a), Artai Soboļevai (9.b),

3. vieta Unai Vēverei (8.a), Diānai Zaķei (9.b), Antai Ziediņai (9.b),

atzinība Viktorijai Aļeksejevai (8.b), Annijai Krivjonokai (9.b), Beatrisei Ivanovai (9.a), Linardam Romkam (9.a), Patrīcijai Aļļenai (9.a), Diānai Kukorei (9.b).

Sveicam skolēnus!

Paldies skolotājai Vinetai Bērziņai!

Izcili sasniegumi matemātikā

Novada matemātikas olimpiādē

1. vieta Sandrai Siliņai (9.b), Renātam Jurševskim (10.b1), Anitai Ilzei Gulbei (11.b), Ievai Pakalnai (12.b).

2. vieta Agrim Ratnikam (9.b), Kristinai Vinogradovai (9.b), Diānai Paulai Upmalei (10.b1), Elīzai Martai Stangainei (10.b1), Albertam Trucim (11.b), Betai Grimmai (11.a2), Artim Skujiņam (12.b).

3. vieta Dāvim Kažemakam (9.b), Laurai Eglītei (9.b), Antai Ziediņai (9.b), Aleksandram Volkovam (10.b1), Anetei Luīzei Drevinskai (12.b), .

Atzinība Mišelai Vinogradovai (9.b), Jiayi Liang (10.b2), Mārim Milleram (10.b1), Lizetei Milijai Gobai (10.b2), Jānim Jērcēnam (10.b2), Justīnei Lienei Laumanei (10.b2), Stellai Bērziņai (11.b), Pēterim Ronim (11.b), Markusam Voldemāram Lancmanim (11.b), Anetei Gelsbergai (11.a1), Alvim Caunītim (12.b), Danielam Pipuram (12.d), Egilam Eglītim (12.b).

Sveicam skolēnus!

Paldies skolotājām Anitai Slaidiņai, Inesei Lazdiņai, Lailai Ruķei, Agritai Bartušēvicai!

Cēsu atklātās starpnovadu skolu sacensības volejbolā

Cēsu atklātās starpnovadu skolu sacensības volejbolā „Lāses kauss-2017”
1. februārī sporta kompleksā Cēsīs notika Starpnovadu skolu sacensības volejbolā „Lāses kauss - 2017” A grupas (10 - 12. klašu) meitenēm un zēniem.

Teicami startēja mūsu skolas meitenes, kuras trīs komandu konkurencē ieguva 1. vietu un tiesības startēt valsts finālsacensībās Lāses kausā.

Komandā startēja:
11.a1 Anete Gelsberga, Justīne Jaunkalne, Anete Rutka, Lāsma Tomsone,  12.a Linda Blūma, Marta Čuličoka (komandas kapteinis), Anete Suharževska.

Zēniem skaistā cīņā - 2. vieta un sudraba medaļas.

Komandā startēja:
10.b1 Kristiāns Zelčs, Uldis Elksnis, Māris Jemeļjanovs, Gustavs Ozoliņš, Mārcis Ozols,  Mārtiņš Pētersons,  11.b Heirihs Eglīte, Kristaps Martinsons, 12. b Krišs Amantovs, 12.d Artis Valters (komandas kapteinis).

Tikšanās ar Māri Niklasu

Janvāra mēneša otrā puse katru gadu atnāk ar  atjaunotās Latvijas neatkarības aizstāvju - Latvijas barikāžu dalībnieku piemiņas nedēļu.

Tas bija laiks 1991. gada 13. – 25. janvārī, kas vienoja Latvijas tautu nevardarbīgai pretošanās kustībai, lai aizstāvētu savu tikko iegūto neatkarību. Šodienas jaunajai paaudzei tas ir tāls un daļēji varbūt arī nesaprotams, tādēļ 10.a klases audzinātāja 16. janvārī klases audzināšanas stundā dalīties ar tā laika atmiņām bija uzaicinājusi kādreizējo Cēsu rajona padomes priekšsēdētāju Māri Niklasu. Būdams aktīvs Latvijas Tautas frontes dalībnieks un reizē rajona pārstāvis, Māris Niklass bija viens no barikāžu kustības organizatoriem un koordinatoriem Cēsīs. Viņš atsauca atmiņā tā laika gaisotni un emocionālās izjūtas, reizē saistot stāstījumu ar Latvijas vēsturi, diskutējot ar klausītājiem.

Jāpiebilst, ka Māris Niklass ir 10.a klases skolnieces Paulas Niklases vectēvs, par kuru Paula, mācoties 8. klasē, rakstīja zinātnisko darbu, analizējot viņa ieguldījumu savulaik padomju varas nopostīto pieminekļu atjaunošanā Cēsu rajonā. Stundas nobeigumā tika aplūkotas M. Niklasa medaļas un veidots  kopīgs foto.

Dace Baltiņa

Panākumi novada fizikas olimpiādē

Paldies par ļoti augstiem sasniegumiem novada fizikas olimpiādē!

1. vieta Emīlam Ezeriņam (12.b), Renātam Jurševskim (10.b1), Sandrai Siliņai (9.b), Elgaram Vaļģim (9.b).

2. vieta Ievai Pakalnai (12.b), Madarai Siliņai (12.b), Esterei Muceniecei (11.b), Diānai Paulai Upmalei (10.b1), Mišelai Vinogradovai (9.b).

3. vieta Stellai Bērziņai (11.b), Anastasijai Skribei (10.b1), Elizabetei Ulmanei (9.b).

Atzinība Annai Tjuminai (12.b), Liang Jiayi (10.b2), Rihardam Vaivodam (9.b), Agrim Ratnikam (9.b), Kristīnai Vinogradovai (9.b).

Paldies skolotājiem Ligitai Neimanei un Reinim Lazdiņam par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

Elza Gārša - labākā valstī

Sveicam Elzu Gāršu (12.b) ar izcīnīto zelta medaļu valsts bioloģijas olimpiādē!

Mērķtiecīgais un neatlaidīgais darbs vainagojies ar izciliem sasniegumiem. Paldies skolotājai Initai Kriškānei par ļoti nopietno darbu,  gatavojot skolēnus Valsts olimpiādei.

Cēsu Valsts ģimnāziju olimpiādē pārstāvēja arī Gustavs Dravants, Sofija Novicka, Stella Bērziņa un Diāna Paula Upmale.

Paldies!

IT konkurss "Bebrs"

Sveicam Renātu Jurševski ar izcīnīto 3. vietu valstī IT konkursā "Bebrs"!

Paldies skolotājai Diānai Siliņai!

Angļu valodas olimpiādes rezultāti

11. un 12. klašu novada angļu valodas olimpiādē

1. vieta Elzai Gāršai (12.b),

2. vieta Nikolai Serģei (12.b),

3. vieta Mārtiņam Gailim (12.a), Alisei Blūmai (11.a2),

atzinība Raineram Cirmanim (12.a).

 

Vidzemes reģiona 11., 12. klašu angļu valodas olimpiādē

3. vieta Elzai Gāršai (12.b),

atzinība Mārtiņam Gailim (12.a), Alisei Blūmai (11.a2).

Sveicam!

Olimpiādei skolēnus sagatavoja skolotājas Melānija Artimoviča un Ineta Ābola.

Paldies skolotājām!

Krievu kultūras konkurss "Tatjanin denj"

Literāro darbu konkursā "Maskava un Sankt Pēterburga krievu kultūrā" 3. vietu valstī ieguva Rolands Kristers Gabrāns (9.a).

Literārais konsultants skolotāja Anita Alhimova.

Fotokonkursā 1. vietu valstī ieguva skolotāja Anita Alhimova. Darbs saucas "Jaunās Maskavas kontrasti".

Sveicam!

R.Mūka Vislatvijas jaunrades darbu konkurss

Konkursā, kura tēma šogad "Es esmu vaļējas durvis", atzinību ieguva Elīza Marta Stangaine (10.b1) un Lorna Barba Ērla (10.b1).

Paldies skolotājām Sandrai Naglei un Mirdzai Lībietei!

Panākumi novada latviešu valodas un literatūras olimpiāādē

1. vieta Melisai Kaškurai (12.a), Rēzijai Veronikai Laumanei (11.b), Trīnei Žagarei (10.b1).

2. vieta Emīlijai Katei Tomsonei (10.b1).

3. vieta Ievai Laukai (12.a), Anetei Cīrulei (10.a), Diānai Paulai Upmalei (10.b1), Signijai Baranovskai (10.b2).

Atzinība Elīnai Radziņai (11.b), Sendijai Beatai Lazdiņai (11.b), Anitai Ilzei Gulbei (11.b), Paulai Vīksnai (11.a1), Lienei Freimanei (11.a1), Agnesei Sauskai (10.b2), Elīzai Martai Stangainei (10.b1), Justīnei Malkavai (10.b2), Markusam Voldemāram Lancmanim (11.b).

Paldies skolēniem par atbildīgu darbu!

Paldies skolotājām Inai Gaiķei un Sandrai Naglei par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

Panākumi novada informātikas(programmēšanas) olimpiādē

Sveicam olimpiādes godalgoto vietu ieguvējus!

1. vieta Sandrai Siliņai (9.b) un Mikam  Jānim Oltem (11.b)!

2. vietu izcīnīja Renāts Jurševskis (10.b1), Anita Ilze Gulbe (11.b).

3. vieta Diānai Paulai Upmalei (10.b1), Justīnei Lienei Laumanei (10.b2), Laurim Patrikam Dedumetam (10.b1), Kristiānam Gaspersonam (11.b), Esterei Muceniecei (11.b), Mārtiņam Tilakam (11.b), Uldim Žīguram (11.b), Santai Bartušēvicai (12.b), Madarai Siliņai (12.b).

Atzinība Jānim Jērcēnam (10.b2).

Paldies visiem mūsu skolēniem, kuri piedalījās informātikas (programmēšanas) olimpiādē, bet šoreiz godalgotās vietas neieguva!

Paldies skolotājiem Diānai Siliņai un Ilmāram Siliņam!