CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJA

Notikumi

Dzīvā vēsture

Sakarā ar 25. marta deportāciju atceres dienu  Cēsu Valsts ģimnāzijā 27. martā notika divas neparastas audzināšanas stundas.

Tajās ģimnāzijas audzēkņu izpildījumā skanēja izsūtījumā Sibīrijā dziedātās dziesmas, kuru pavadībā uz ekrāna projicējās dokumentāli foto  no dažādām likteņgaitām tālajos ziemeļos. Uzmanība tika pievērsta ar Cēsu ģimnāziju saistītiem represēto likteņiem.

Skolēni iejutās izsūtīto bērnu personās un lasīja viņu līdz mielēm sāpīgās dokumentālās atmiņas. Līdz ar tām skanēja arī skaidrojums par Padomju varas represīvo aparātu, kas paspilgtināja nežēlīgo tā laika varas politiku.

Daudziem skolēniem tā bija neparasta satikšanās ar vēstures grāmatās  skaidrotiem notikumiem caur konkrētu cilvēku vārdiem un likteņiem.

Tikšanās ar skolotājiem

Trešdien, 5.aprīlī Cēsu Valsts ģimnāzijā laikā no plkst.16.00- 18.00 laipni aicināti skolēnu vecāki uz tikšanos ar priekšmetu skolotājiem.

Lai skolotāji varētu kvalitatīvāk sagatavoties sarunai,  lūdzam  pieteikt savu ierašanos pie konkrētā skolotāja/ skolotājiem savlaicīgi, rakstot e-klasē personīgi vai zvanot ģimnāzijas kancelejai pa telefonu 64123611.

No plkst.18.00 klasēs pēc audzinātāju uzaicinājuma notiek skolēnu vecāku sapulces.

Radošo darbu konkurss "Vēstule Džemmai Skulmei"

Gūstot radošu iedvesmu no Džemmas Skulmes mākslas izstādes "Krāsu garša", Cēsu novada skolu skolēni piedalījās radošajā konkursā, rakstot vēstuli māksliniecei. Sveicam mūsu skolas radošos jauniešus!

Pirmās pakāpes diploms Malisai Kaškurai (12.a).

Otrās pakāpes diploms Elzai Liepiņai (11.a1), Ellai Kristiānai Grundīzai (11.a1), Trīnei Žagarei (10.b1), Martai Martinsonei (10.b1), Agnesei Sauskai (10.b2), Marikai Žarkovai (12.a), Artim Skujiņam (12.b).

Trešās pakāpes diploms Lāsmai Tomsonei (11.a1), Alisei Blūmai (11.a2), Alisei Feldmanei (11.b), Anetei Rutkai (11.a1), Kerijai Brokai (10.b2), Sintijai Sprudzānei (12.a), Anetei Suharževskai (12.b), Lotei Evijai Lukjanskai (12.b).

Pateicība Rēzijai Veronikai Laumanei (11.b), Emīlijai Katei Tomsonei (10.b1), Aivitai Balodei (12.d), Ilonai Upenai (11.b).

Paldies skolotājai Lūcijai Suhanovai par radošo ideju piedāvājumu un konkursa organizēšanu!

Panākumi Atklātajā ķīmijas olimpiādē

Sveicam valsts Atklātās ķīmijas olimpiādes godalgoto vietu ieguvējus!

2. vieta Kristiānam Gaspersonam (11.b),

3. vieta Renātam Jurševskim (10.b1),

atzinība Kristiānam Kociņam (8.b) un Elgaram Vaļģim (9.b).

Paldies skolotājai Sarmītei Dreijaltei!

Paldies skolēnu ģimenēm par atbalstu un motivēšanu!

Panākumi Vidzemes mūzikas olimpiādē

Sveicam Vidzemes reģiona mūzikas olimpiādes

1. vietas ieguvēju Melisu Kaškuru (12.a),

3. vietas ieguvējas Annu Rijnieci (9.b) un Lauru Grušinu (11.b)!

Paldies skolotājai Ilgai Šķenderei!

No Vidzemes reģiona izvirzīti darbi

17. martā Valmierā risinājās skolēnu zinātniski pētniecisko darbu Vidzemes reģiona konference.

No Vidzemes reģiona darbus Rīgā prezentēs Cēsu Valsts ģimnāzijas skolēni:

Mahņova Natālija (Politoloģija, darba vadītāja Inese Sīmane)

Beroza Monta Līga, Lazdiņa Sendija Beata (Latviešu valodniecība, darba vadītāja Ina Gaiķe)

Ņame Elija Krista (Latviešu literatūras zinātne un vēsture, darba vadītāja Ina Gaiķe)

Radziņa Elīna (Latviešu literatūras zinātne un vēsture, darba vadītāja Gunta Bērziņa)

Feldmane Alise (Cittautu valodniecība un ārzemju literatūras zinātne un vēsture, darba vadītāja Selga Goldmane)

Samohvalova Sindija (Cittautu valodniecība un ārzemju literatūras zinātne un vēsture, darba vadītāja Selga Goldmane)

Osīte Nora (Ekonomika, darba vadītāja Inga Ozola)

Grimma Beta (Mākslas zinātne, darba vadītāja Emma Rass)

Trucis Alberts (Filozofija, darba vadītāja Inese Sīmane)

Jermolājeva Baiba (Bioloģija, darba vadītāja Inita Kriškāne)

Muceniece Estere (Fizika, darba vadītājs Reinis Lazdiņš)

Palavinska Junita, Gelsberga Anete (Ķīmija, darba vadītāja Sarmīte Dreijalte)

Auziņš Ivo, Vaļkins Toms (Ķīmija, darba vadītāja Sarmīte Dreijalte)

Liepiņa Elza, Nežborte Egija (Zemes zinātne, darba vadītāja Inguna Gaile)

Gaspersons  Kristiāns, Ronis Pēteris (Inženierzinātne, darba vadītājs Ilmārs Siliņš)

Jemeļjanovs Māris (Informātika, darba vadītājs Ilmārs Siliņš)

Tālers Teodors (Informātika, darba vadītājs Ilmārs Siliņš)

Žīgurs Uldis, Olte Miks Jānis (Informātika, darba vadītājs Ilmārs Siliņš)

Upena Ilona (Vēsture un kultūrvēsturiskais mantojums, darba vadītāja Inese Sīmane)

Vīksna Paula (Vēsture un kultūrvēsturiskais mantojums, darba vadītāja Solveiga Upīte)

Lauka Ieva (Tieslietas, darba vadītājs Jānis Zārdiņš)

"Kandei" - Augstākā pakāpe

Sveicam skolas deju kolektīvu "Kande" ar Augstākās pakāpes diplomu B GRUPĀ!

Paldies mūsu jauniešiem un kolektīva vadītājam Andim Kozakam.

Pateicība skolotājai un koncertmeistarei Inese Lazdiņai!

Vizuālās mākslas olimpiādē

Vizuālās mākslas olimpiādē

1. vieta Krīnai Dolženko (8.a),

3. vieta Betai Grimmai (11.a2),

atzinība Evelīnai Skrastiņai (11.a2) un Annai Elizabetei Nadziņai (10.a).

Sveicam! Paldies vizuālās mākslas skolotājiem Emmai un Eero Rasiem!

Pasākumā Juglas vidusskolā

10. martā 8.a klases skolēni piedalījās sadraudzības pasākumā vācu valodā Rīgas Juglas vidusskolā.

Cēsinieki bija sagatavojuši koncertu vācu valodā, savukārt Juglas vidusskolas 8. klases skolēni un skolotāji organizēja spēles un foto orientēšanos pa skolu.

Jauniegūtos draugus no Juglas vidusskolas gaidīsim atbildes vizītē mūsu skolā oktobrī.

Panākumi novada 10.-12. klašu ģeogrāfijas olimpiādē

1. vieta Agrim Ratnikam (9.b), Elīzai Martai Stangainei (10.b1), Melisai Kaškurai (12.a).

2. vieta Gustavam Dravantam (9.b), Renātam Jurševskim (10.b1), Elvim Pumpuram (12.b), Nikolai Serģei (12.b).

3. vieta Diānai Paulai Upmalei (10.b1), Jiayi Liang (10.b2), Rēzijai Veronikai Laumanei (11.b), Stellai Bērziņai (11.b).

Atzinība Kristiānam Potašovam (10.b1), Sofijai Novickai (10.b2), Anastasijai Skribei (10.b1), Trīnei Žagarei (10.b1), Emīlijai Katei Tomsonei (10.b1), Tomam Vaļkinam (11.b), Jānim Harijam Gailītim (11.a2), Ērikam Kūlītim (12.a).

Sveicam! Paldies skolotājai Ingūnai Gailei!

Komandu olimpiāde ģeogrāfijā

Sveicam skolas komandas ar iegūtajām godalgotajām vietām!

1. vieta 8.b klases komandai, kurā startēja Evelīna Meļņika, Kristiāns Kociņš un Gustavs Gailišs.

2. vieta 8.a klase komandai, kurā startēja Betija Žideļuna, Una Vēvere un Krišjānis Joksts.

Paldies skolotājai Ingūnai Gailei par ieinteresēšanu un sagatavošanu olimpiādei!

Melisai Kaškurai - sudrabs

Sveicam Melisu Kaškuru ar sudraba medaļas iegūšanu valsts latviešu valodas un literatūras olimpiādē!

Paldies skolotājai Inai Gaiķei par sagatavošanu olimpiādei!

Skatuves runas konkurss

Sveicam Dārtu Amantovu (8.a) ar iegūto 2. pakāpes diplomu un Diānu Paulu Upmali (10.b1) ar iegūto 3. pakāpes diplomu Vidzemes novada skatuves runas konkursā!

Paldies skolotājai Gunitai Bārdai!

Sasniegumi mūzikā

Sveicam jauktā vokālā ansambļa dziedātājus ar iegūto  Augstāko pakāpi Vidzemes reģionā. Žūrijas komisija izvirzīja ansambli uz finālu Rīgā 22. aprīlī.

Cēsu apriņķa mūzikas olimpiādē

1. vietu ieguva Anna Rijniece (9.b) un Melisa Kaškura (12.a),

2. vietu - Laura Grušina (11.b),

3. vietu - Kārlis Kide (7.b).

Sveicam! Paldies skolotājai Ilgai Šķenderei par ieguldīto darbu, lai gūtu panākumus!

Panākumi valsts ekonomikas olimpiādē

Sveicam Arti Skujiņu (12.b) ar iegūto bronzas medaļu valsts ekonomikas olimpiādē!

Paldies skolotājai Ingai Ozolai!

Paldies Arta ģimenei par atbalstu!

Skolas matemātiķi - izcilākie valstī

Valsts matemātikas olimpiādē skolas matemātiķi pārliecinoši apliecināja, ka ir valsts labāko matemātiķu vidū.

Zelta medaļa Sandrai Siliņai (9.b),

sudraba medaļa Renātam Jurševskim (10,b2),

bronzas medaļa Jiayi Liang (10.b2),

atzinība Anitai Ilzei Gulbei (11.b) un Ievai Pakalnai (12.b).

Pēc valsts matemātikas olimpiādes rezultātiem esam trešā skola valstī aiz Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas un RTU Inženierzinātņu vidusskolas.

Sveicam un lepojamies! Paldies matemātikas skolotājām Anitai Slaidiņai, Lailai Ruķei un Agritai Bartušēvicai par mērķtiecīgu skolēnu virzīšanu uz izcilību!

Paldies skolēnu ģimenēm par rūpēm, atbalstu un motivēšanu!

Novada krievu valodas olimpiāde

Cēsu novada krievu valodas olimpiādē

1. vieta Anastasijai Skribei (10.b1), Diānai Kukorei (9.b), Andrim Lejasblusam (11.a1), Ruslanai Granovskai (12.a).

2. vieta Samantai Savkinai (10.b1),Bruno Kuļezņovam (8.b), Alexander Boytsov (8.b), Rolandam Kristeram Gabrānam (9.a), Aļikam Labetovam (11.a1).

3. vieta Mairim Teterim (10.b1), Kristīnei Ločmelei (10.a),Natālijai Mahņovai (11.b), Valērijai Mickevičai (11.a2), Annijai Krivjonokai (9.b), Danai Sproģei ((12.b).

Atzinība Emīlijai Katei Tomsonei (10.b1), Agnesei Sarkanei (12.b), Marikai Žarkovai (12.a), Norai Tauriņai (8.a), Mišelai Vinogradovai (9.b), Betai Grimmai (11.a2).

Sveicam! Skolēnus olimpiādei sagatavoja skolotājas Anita Alhimova, Erna Suharževska un Jutta Medne.

Mārtiņam Gailim - bronza

Sveicam Mārtiņu Gaili (12.a) ar iegūto 3. vietu valsts vācu valodas olimpiādē!

Paldies skolotājai Marutai Vēverei!

Starpnovadu skolu sacensības distanču slēpošanā

Trešdien, 1. martā, notika starpnovadu skolu sacensības distanču slēpošanā, kurās piedalījās vairāk nekā simts dalībnieki no 15 skolām.

7-9.klašu grupā mūsu skolas skolēni individuāli izcīnīja godalgotas vietas:
1. vieta Marta Klēra Priede 8.a
2. vieta Kristiāna Riekstiņa 8.b
3. vieta Artūrs Tinuss 7.b
vēl komandā startēja Patriks Jaansalu 7.b, Krišjānis Tiltiņš 8.a

Vidusskolu grupā panākumu svinēja Vecpiebalgas vidusskola, otrie - Spāres internātpamatskola, savukārt trešie palika Cēsu Valsts ģimnāzijas slēpotāji.

Individuāli godalgotās vietas izcīnīja:
2. vieta Rebeka Raiska 10.b1
3. vieta Ilona Upena 11.b
vēl komandā startēja Kārlis Liepiņš, kura starts  deva ieskaites punktus kopvērtējumā.

Cēsu Valsts ģimnāzijas volejbola sacensības

Cēsu Valsts ģimnāzijas volejbola sacensības
Projektu  nedēļā (13.02 un 17.02) sporta kompleksā  notika Cēsu Valsts ģimnāzijas volejbola sacensības 10.-12. klašu skolēniem. Cīņas volejbola laukumos bija interesantas un spraigas

10. klašu meitenēm 1. vieta 10.b2 komandai, kurā startēja Dita Keiša, Sindija Loze, Andra Eva Riekstiņa, Vika Viktorija Hlevicka, Kerija Broka, Mata Kleša, Laura Cūberga, Signe Ieva Reikmane

10. klašu zēniem 1. vieta 10. b1 1 komandai, kurā startēja Kristiāns Zelčs, Ralfs Mednis, Māris Millers, Renāts Jurševskis

11.-12. klašu meitenēm 1. vieta 12.b klases komandai, kurā startēja Anete Suharževska, Aivita Balode, Reičela Adele Bišere, Līna Krafte, Agate Kristena Krieviņa, Ieva Pakalna, Agnese  Anna Pastare, Nikola Serģe

11.-12. klašu zēniem 1. vieta 12.d komandai, kurā startēja Artis Valters, kristofers Konovalovs, Daniels Pipurs, Ingars Asma
Sacensības izcili tiesāja: Dita Keiša, Andra Eva Riekstiņa, Kerija Broka, Estere Stupaka, Stella Bērziņa, Anita Ilze Gulbe, Artis Valters, Gustavs Ozoliņš, Mārtiņš Atis Pētersons, Mārcis Ozols, Heinrihs Eglīte.

Alternatīvā krievu valodas olimpiāde

Cēsu novada alternatīvajā krievu valodas olimpiādē "Masļeņica2017"

1. vieta Rolandam Gabrānam (9.a), Diānai Kukorei (9.b), Emīlijai Katei Tomsonei (10.b1), Trīnei Žagarei (10.b1), Sanitai Jansonei (10.b2), Kristai Oļehnovičai (12.a), Melisai Kaškurai (12.a), Amandai Rasmussenai - Skovgārdai (12.a).

2. vieta Lienei Freimanei (11.a1), Elzai Liepiņai (11.a1), Kārlim Kidem (7.b), Annijai Krivjonokai (9.b).

3. vieta Marikai Žarkovai (12.a), Andrai Annemarijai Krūmiņai (12.a), Sintijai Spudzānei (12.a), Tīnai Krastiņai (7.b) Dārtai Sērmaukšai (7.a), Dārtai Stepiņai (7.a), Ancei Sīmanei (7.a).

Atzinība Elīzai Martai Stangainei (10.b1), Alisei Siliņai (9.b), Lornai Barbarai Ērlai (10.b1).

Sveicam skolēnus! Paldies skolotājām Ernai Suharževskai, Anitai Alhimovai, Juttai Mednei!

Renātam Jurševskim - sudraba medaļa

Valsts informātikas (programmēšanas) olimpiādē Renāts Jurševskis (10.b1) izcīnīja sudraba medaļu.

Sveicam!

Trīs dienas Liepājā sacentās valsts spēcīgākie informātiķi (programmētāji).

Mūsu skolu olimpiādē pārstāvēja Sandra Siliņa (9.b), Justīne Liene Laumane (10.b2), Diāna Paula Upmale (10.b1), Miks Jānis Olte (11.b), Anita Ilze Gulbe (11.b). Skolēnus olimpiādei sagatavoja skolotāja Diāna Siliņa. Olimpiādes žūrijas komisijā strādāja skolas absolvents, LU Datorikas fakultātes 2. kursa students Pēteris Pakalns, kurš arī ir skolotājas audzēknis. Paldies skolotājai Diānai Siliņai! Paldies mūsu skolēnu ģimenēm par atbalstu un motivēšanu!