CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJA

Koncerts Nacionālo bruņoto spēku Instruktoru skolā

Mūsu skolas radošajiem prātiem – dejotājiem no TDK „Kande”, dziedātājiem, jauktā ansambļa dalībniekiem un runātājiem– bija liels gods 1. novembrī ieskandināt Latvijas nozīmīgāko svētku mēnesi, sniedzot koncertu Nacionālo bruņoto spēku Instruktoru skolas 18. dzimšanas dienas svinīgajā pasākumā.

Koncertā dziedājām Latvijas pazīstamāko komponistu dziesmas, sajūtas izteicām Imanta Ziedoņa dzejas vārdiem un izdejojām tautas deju soļiem, stāstot publikai no dažādām izjūtām un emocijām veidotu stāstu. Izpildītās programmas „Nekā jau nepietrūkst” noslēgumā visi klātesošie, tostarp Instruktoru skolas kolektīvs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs un Latvijas Republikas aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis, tika aicināti vienoties kopīgā dziesmā - latviešu tautasdziesmā „Pie Dieviņa gari galdi”. Klātesošie nekautrējās izrādīt lielu sajūsmu par tikko redzēto un piedzīvoto.

Vēlāk, pateicības vārdus sakot, NBS Mācību vadības pavēlniecības komandieris Valts Āboliņš atzīmēja, ka koncerts ne tikai radījis prieku, bet arī raisījis pārdomas. Esam gandarīti par šādu novērtējumu, jo šķiet, ka tas arī ir viens no būtiskākajiem uzdevumiem, ko māksla var paveikt - rosināt pārdomas par svarīgo, par savām vērtībām. Kā savā uzrunā atzīmēja Raimonds Bergmanis , svarīgi ir domāt par to, kas veidojis, uzaudzinājis mūsu valsti, kas ir radījis uzticamību Latvijai kā neatkarīgai un spējīgai cilvēku savienībai. Būtiski ir domāt par to, kas mūs katru veidojis un neizlikties, ka pagātne neietekmē.

Aizsardzība ir bijusi viena no svarīgākajām jomām kā 1918. gadā, tā arī šodien, tādēļ jo īpaši priecājāmies ar cieņu godināt visu Instruktoru skolas komandu par viņu veikumu mūsu valsts, līdz ar to katra cilvēka drošības izjūtas veidošanā. Novēlam katram latvietim ikdienā, kā arī novembra un citu svētku laikā rast mieru, apzināties savu piederību ģimenei, valstij un padomāt par nozīmīgo. Kopībā ir spēks.

                                                                                           12.b1 skolniece Trīne Žagare

 

Paldies runātājiem Martai Kļaviņai (11.b1), Matīsam Timermanim 9.b, Artūram Smiltiņam 10.b1, Trīnei Žagarei (12.b1), Emīlijai Tomsonei (12.b1), deju kolektīvam “Kande”, jauktajam ansamblim un Ancei Koreņkovai (11.a).

Paldies direktores vietniecei audzināšanas darbā Vinetai Stīpniecei, skolotājai Ilgai Šķenderei, skolotājam Andim Kozakam, skolotājam Indulim Jirgensonam un 11.b2 skolniekam Mārcim Strazdiņam!