CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJA

Latvijas Matemātikas skolotāju apvienības konference

2018. gada 12. un 13. oktobrī Cēsu Valsts ģimnāzijā tika rīkota Latvijas Matemātikas skolotāju apvienības konference „Caur matemātiku uz...”, kurā kopā tika aicināti vairāk kā simts matemātikas skolotāju no visas Latvijas. Konferenci atklāja Cēsu Valsts ģimnāzijas jaunieši ar Imanta Ziedoņa vārdiem, skanīgais Cēsu Valsts ģimnāzijas koris „Tomēr” un ansamblis. Konferences atklāšana tika veidota tik emocionāla, ka vairākas skolotājas pat vēlējās uzzināt: ’’Kas veidojis scenāriju? Kāda autora domas tika citētas? ”, lai turpmāk tās varētu izmantot arī savā darbā.

Konferences dalībniekiem sirsnīgus vārdus veltīja Cēsu Valsts ģimnāzijas direktore Gunta Bērziņa, atzīdama matemātikas skolotāju nozīmīgo ieguldījumu skolēnu personības attīstībā.

LMSA prezidente Rudīte Andersone sveica visus klātesošos pedagogus un aicināja baudīt gan Cēsu skaistumu, gan gūt pieredzi no Cēsu pedagogiem savā darbā.

Cēsu novada pašvaldības vadītājs Jānis Rozenbergs virtuāli iepazīstināja skolotājus ar Cēsu skaistākajām vietām, paveiktajiem un iecerētajiem darbiem Cēsu attīstībā. Skolotāji bija gandarīti un izjuta, ka vietējie lepojas ar pilsētu un zina, kā godāt Latvijas vēsturi.

Konferencē uzstājās dažādu jomu pārstāvji. Kā pirmais savā pieredzē dalījās apzinātības pasniedzējs Ansis Stabingis, kurš aicināja visus aizdomāties par prasmju un iemaņu kontroli, stresa kontroli, laika plānošanu, savu apzinātību, gribasspēku un stresa vadīšanu. Aicināja visus savus resursus izmantot šeit un tagad, jo pagātni mēs vairs nevaram ietekmēt.

Vēl savā pieredzē dalījās Latvijas Universitātes Starpnozaru inovācijas centra pārstāves Līga Čakāne un Ilze France, uzsvērdamas, ka skolotājiem, plānojot stundu, ļoti jāpiedomā pie jēgpilnu uzdevumu izveides un stundas konstrukcijas kopumā.

Pēc lekcijām konferences dalībniekiem tika piedāvāta kultūras programma - apskatīt šarmanto pilsētu Cēsis. Varēja apmeklēt Cēsu ordeņpili un Viduslaiku pili, Vidzemes koncertzāli „Cēsis” un Cēsu bibliotēku. Pateicoties jaukajiem laika apstākļiem, dalībnieki varēja apmeklēt arī parkus un baudīt rudens daudzkrāsainās noskaņas. Pēc jaukas pastaigas konferences dalībnieki gan izvērtēja LMSA vadītājas Rudītes Andersones atskaiti par paveikto Latvijas Matemātikas skolotāju apvienības darbā, gan ievēlēja jauno LMSA valdi. Vakars tika noslēgts ar Latvju dančiem un jaukām sarunām starp kolēģiem.

Konferences otrās dienas rītu atklāja Latvijas Universitātes Pedagoģijas zinātniskā institūta darbinieks Manuels Fernandezs, kurš uzsvēra, ka matemātikas mācību procesā jādomā par skolēnu morālajiem ieradumiem un tikumiem. Manuels Fernandezs piedāvāja pētījumu par personības audzināšanu uzsverot, ka ar zināšanām dzīvē vien nepietiek. Runājot par personības attīstības programmām, jāskatās nevis no skatu punkta, kā bērns var sasniegt labākus rezultātus, bet kā bērns kļūst par labāku cilvēku.

Turpmākajā dienas gaitā tika piedāvāts – darbs darbnīcās. Tika piedāvātas četras darbnīcas. Cēsu Valsts ģimnāzijas matemātikas skolotāja Inese Lazdiņa piedāvāja darboties darbnīcā: ”Caur matemātiku uz mūziku un sportu”, kurā varēja līdzdarboties ar nošu ilgumiem, sadalot taktīs doto melodiju, kā arī uzzināt par Zelta griezumu komponistu darbos. Cēsu Valsts ģimnāzijas matemātikas skolotājas Lailas Ruķes audzēkņi piedāvāja darboties darbnīcā: ”Caur matemātiku uz mākslu”’, kurā izmantojot noteiktas ģeometriskas figūras, veicot ģeometriskus pārveidojumus, iespējams pārliecināties, ka matemātika ir izmantojama mākslas jomas priekšmetos.

Cēsu 2.pamatskolas skolotājas Gita Vītoliņa un Ingrīda Brizga piedāvāja darboties darbnīcā: ”Uzdevumi, kuri veicina domāšanu”, uzsverot domāt par jēgpilnu uzdevumu izveidi, zināšanu konstruēšanu un mācīšanos iedziļinoties. Savukārt Priekuļu tehnikuma matemātikas skolotāja Dace Brakša piedāvāja darbnīcu: ”Kā es mēģinu iemānīt matemātiku?” Skolotāja dalījās pieredzē kā var ieinteresēt audzēkņus uz matemātikas stundām ierasties ar mācību piederumiem, rosināt skolēnus aktīvi darboties stundās, nostiprināt pamatzināšanas, dažādot uzdevumu pasniegšanu un iegūt atgriezenisko saiti. Konferences dalībnieki atzinīgi novērtēja darbnīcās iegūtās atziņas, kuras varēs izmantot, plānojot savas matemātikas stundas.

LMSA konferences noslēgumā tika teikti gan pateicības vārdi LMSA vadībai un konferences organizētājiem. Cēsu Valsts ģimnāzijas jaunieši sniedza īsu koncertu, kas aizkustināja konferences dalībnieku sirdis tik ļoti, ka aplausi nevarēja vien rimties.


Paldies visiem par ieguldīto darbu konferences organizēšanā!

Foto apskatāmi: https://failiem.lv/u/55555xg6

https://failiem.lv/u/vcvw5mfg

Attēli galerijā.

Cēsu Valsts ģimnāzijas matemātikas skolotāja Agrita Bartušēvica