CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJA

Skolas dzimšanas diena

Otrdien, 23. oktobrī, ir mūsu skolas 93. dzimšanas diena un ēkas 80. gadadiena.

Lielo svētku torti aizdedzām 19. oktobrī, kad skola savā  dzimšanas dienā bija saposta kā jau ierasts - sarkanais paklājs, lāpas un mūzika. Katru skolas skolēnu, skolotāju, darbinieku, viesi rotāja mūsu īpašā piederības zīme - zilā lentīte ar skolas žetonu.

Pasākumu atklāja skolas direktore Gunta Bērziņa ar Pētera Priedes vārdiem:

 

 

Kalnā mana skola stāv,

Pašā kalna galā.

Bet, ja kāpiens licies stāvs,

Vieglāk soļot tālāk...

un aicināja kopīgi nodziedāt skolas himnu – komponista Jāņa Ozoliņa dziesmu “Skolas gadi”, kura ir sacerēta 1957. gadā, un tās vārdu autore ir toreizējā Cēsu 1. vidusskolas skolniece Līga Niklase. 

Pēc himnas sekoja prezentācija un stāsts par ēkas likteni.

Tagadējās skolas ēkas projekta autors ir arhitekts Indriķis Blankenburgs.

Gan pasākuma vadītāji, gan vēsturiskie filmu fragmenti pastāstīja par svinīgo, emocionālo pamatakmens likšanu, celtniecību, jaunceltnes atklāšanu un pirmajiem soļiem jaunuzceltajā skolā un traģiskajiem kara laika notikumiem ar ēkas aizdedzināšanu. Pēckara gadu kadri parādīja skolēnu nesavtīgo darbu skolas ēkas atjaunošanā.

Pasākuma otrā daļa tika veidota diskusiju formātā, kuru vadīja skolas absolvente, Latvijas Debašu asociācijas projektu vadītāja Sintija Tarasova. Diskusijas dalībnieki bija ģimnāzijas absolventi – diplomāts un arhitekts Jānis Dripe, Cēsu novada domes deputāte, domes priekšsēdētāja vietniece Inese Suija Markova, Jaunrades projektu koordinatore, Latvijas Kultūras akadēmijas radošās darbības centra vadītāja Lelde Kristiāna Vozņesenska, Zinātkāres centra „ZINOO” izpilddirektors Emīls Lukjanskis un pašreizējais ģimnāzijas skolēnu domes prezidents Agris Ratniks. Dzirdējām gan atmiņas par skolu un skolotājiem, gan arī skatu uz šodienu un nākotnē sasniedzamajiem mērķiem. Klausītājus uzrunāja diskusijas dalībnieku – absolventu - pozitīvais strāvojums.

Nobeigumā klašu pārstāvji jubilejas tortē aizdedza svecītes.

Pasākumu papildināja emocionālais skolas jauktā kora “Tomēr” dziedājums, paldies skolotājai Ilgai Šķenderei.

Paldies par pašaizliedzīgo darbu pasākuma tapšanā metodiķei Mārai Baķei!

Skolas dzimšanas dienas svinību tradicionāls turpinājums ir ballīte – ballīte, kas paliks atmiņā, jo to jautrā noskaņā iegrieza duets „Transleiteris”. 

Paldies skolotājam Indulim Jirgensonam un 11.b2 skolniekam Mārcim Strazdiņam, 12.a klases skolniecei Anetei Cīrulei un 12.b1 skolniekam Kristiānam Potašovam, 11.b1 skolniecei Martai Kļaviņai un visai viņas komandai, 12.b1 skolniecēm Kristai Kronbergai, Rebekai Raiskai un Diānai Paulai Upmalei!

Cēsu Valsts ģimnāzijas direktores vietniece audzināšanas jomā Vineta Stīpniece

Attēli no pasākuma apskatāmi galerijā.

Pilna izmēra fotogrāfijas līdz 20. decembrim pieejamas: https://failiem.lv/u/z8j6bfxk#/

Balles fotogrāfijas pieejamas: https://files.fm/u/emwnzb9d