CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJA

Saruna ar Aiju Strautmani

Ceturtdien, 11. oktobrī skolā viesojās Aija Strautmane, lai ar skolēniem visas dienas garumā runātu par Latvijas kultūrvēsturi un laikmetīgajām izpausmēm valstij un latviešiem nozīmīgos notikumos.

Sarunas laikā Strautmanes kundze iepazīstināja skolēnus gan ar sevi kā diplomāti, gan runāja par svarīgiem notikumiem katra skolēna dzīvē.

Elīza Stangaine 12.b1