CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJA

SKOLĒNI SAŅEM DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA FONDA STIPENDIJAS

Jau astoto reizi Cēsu novada vidusskolu izcilākie skolēni saņem Draudzīgā Aicinājuma fonda

stipendijas. Sirsnīgā pasākumā Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā skolēni saņēma Apliecinājumu par stipendijas piešķiršanu. Astotajā piešķīrumā stipendijas saņems Diāna Paula Upmale, Renāts Jurševskis, Elīza Marta Stangaine, Anastasija Skribe (visi no 12. b1 klases), Sandra Siliņa (11.b1), Dita Keiša (12.b2).

Paldies Jānim Endelem, kurš aktīvi realizē Draudzīgā Aicinājuma ideju!

Paldies atbalstītājiem un Vītolu fondam!

Informāciju sagatavoja Ilga Šķestere