CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJA

Zinātnes centrā AHHAA

Dabaszinību mācību priekšmetu skolotāji S. Dreijalte, I. Kriškāne un R. Lazdiņš metodiskajā komisijā šajā mācību gadā nolēma, ka skolēni, kas piedalījušies dabaszinību mācību priekšmetu olimpiādēs vai zinātniski pētnieciskajā darbībā un guvuši dažāda mēroga panākumus, ir pelnījuši vairāk kā tikai pateicību un diplomu. Ar skolas direktores materiālu atbalstu tika organizēta ekskursija uz zinātnes centru AHHAA Igaunijas pilsētā Tartu. Interese un atsaucība bija liela, skolēni labprāt piedalījās šajā pasākumā, lai gūtu atkal jaunas zināšanas un ierosmi tālākai dalībai dažādās dabaszinātņu aktivitātēs. Vairāki skolēni AHHAA centru bija apmeklējuši, būdami mazāko klašu skolēni, tāpēc tagad apmeklējuma laikā uz visām aktivitātēm, ekspozīcijām skatījās jau citādāk, citā izziņas un izpratnes līmenī un galā secināja, ka bija vērts braukt vēlreiz, jo visu jau uztvēra citādāk, citā līmenī.

Tā kā Tartu ir ievērojama pilsēta ar savu vēsturi un nozīmīgumu izglītībā, skolēniem bija ceļā uz Tartu jāpilda tests, tādējādi apzinoties šīs pilsētas nozīmīgumu vēsturē un zinātnē. Tartu universitātē studējuši daudzi Latvijā ievērojami cilvēki.

Kā jau mācību ekskursijā, skolēniem tika dots uzdevums izpētīt konkrētu ekspozīciju vai atrakciju un nofotografēties, ko skolēni arī paveica ar lielu interesi un atbildību. Visasākās sajūtas meitenēm radīja brauciens gaisā ar velosipēdu, kas tomēr izrādījās vienkāršs un drošs.

Planetārijā tika skatīta jauna un interesanta filma par planētām. Daudziem skolēniem tieši planetārija apmeklējums šķita visaizraujošākais, jo dažkārt likās, ka paši atrodas kosmosā. Savukārt izmēģināt, kā jūtās kosmonauts kosmosa kuģī, izdevās zēniem, kuri to mums arī fotogrāfijās iemūžinājuši.

Zinātniskajā izrādē skolēni apguva fizikas tēmu „Elektrība”, piedalīties fizikas eksperimentos par elektrību- „uzlādēt frizūru”, sadevušies rokās vadīt strāvu un saprast, kad elektrība kļūst bīstama. Ne katram izdevās „uzlādēt frizūru, ” jo matu struktūra mēdz būt atšķirīga, kā arī to ietekmē gaisa mitrums. Visi dalībnieki saprata, ka nevārīs olu mikroviļņu krāsnī un neliks tajā metāliskus traukus.

Skolēniem, kuru sapnis ir medicīna, tuvāka šķita medicīnas preparātu izstāde ar dažādu dzīvu būtņu attīstības cikliem; ar veselības problēmām saistītās ekspozīcijas. Skolēniem izbrīnu radīja tas, ka ekspozīcijās ir pat 200 gadus veci eksponāti. Interesanta bija kontrolētā ēdiena bojāšanās, jo to visu vārēja vērot, kā reducenti to paveic. Daudzi jutās apmulsuši prāta sagrozīšanas istabās- šķībajā istabā, labirintā un riņķojošajā tunelī.

AHHAA centra mainīgā daļa ir ceļojošās izstādes, šoreiz tā bija iespaidīga izmirušu dzīvnieku- dinozauru izstāde.

Patīkamus iespaidus daudziem atstāja ūdens pasaule ar koraļļu rifiem, citiem ūdens atrakcijas, kurās priecīgs ir gan trīsgadnieks, gan astoņpadsmit gadus sasniedzis ģimnāzists.

Ekskursijas otrā daļa bija Tartu pilsētas apskate, izmantojot karti, kurā atzīmēti apskates cienīgi objekti. Tā kā Tartu ir ievērojama pilsēta ar savu vēsturi un nozīmīgumu izglītībā, skolēniem bija jāpilda tests, tādējādi iepazīstoties ar šīs pilsētas nozīmīgām vietām un saistību ar izglītību Latvijā, jo tur studējuši daudzi Latvijā ievērojami cilvēki. Arī pašlaik Tartu Universitāte ir viena no pasaules labākajām universitātēm un tajās plaši apgūst ar dabaszinātnēm saistītas profesijas. Mācības notiek angļu valodā, varbūt kādam turpmāk iepazīšanās ar pilsētu varētu radīt interesi par studijām.

Mājup dodoties, autobusā vienaldzīgo nebija. Lai arī laika apstākļi nebija patīkami, diena bija pavadīta vērtīgi un visi ar ekskursijā gūto bija apmierināti un priecīgi.

Fotogrāfijas no zinātnes centra ir apskatāmas galerijā.

Informāciju sagatavoja skolotāja Sarmīte Dreijalte