CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJA

Cēsu Valsts ģimnāzijai 3. vieta "Zvaigžņu reitingā"

Cēsu Valsts ģimnāzija ir ieguvusi 3. vietu Ata Kronvalda fonda veidotajā “Zvaigžņu reitingā”, kurā tiek vērtētas skolas pēc tā, kā tās spēj sagatavot starptautiskā līmenī konkurētspējīgus skolēnus.
Reitingā tiek ņemti vērā skolēnu sasniegumi dažāda veida starptautiskajās olimpiādēs laika periodā no 2017. gada 1. jūnija līdz 2018. gada 1. jūnijam.

Ar skolu reitingu var iepazīties: http://www.skolureitings.lv/?p=1385