CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJA

Mazās ģimnāzijas nodarbības

6. klašu skolēni, kuri vēlas 7. klasē mācīties Cēsu Valsts ģimnāzijā, tiek aicināti uz Mazās ģimnāzijas nodarbībām.

Nodarbības latviešu valodā un matemātikā 20. oktobrī, 10. novembrī, 15. decembrī un 12. janvārī.
Reģistrēšanās nodarbībām no plkst. 8.30 skolas vestibilā.
Nodarbības notiek no plkst. 9.00 līdz plkst. 11.00.

Pārbaudes darbi latviešu valodā un matemātikā 16. februārī.

Mazās ģimnāzijas uzņemšanas svētki 20. martā plkst. 16.00.