CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJA

Mazās ģimnāzijas nodarbības

Pārbaudes darbi latviešu valodā un matemātikā 16. februārī.

Jāiesniedz 1. semestra liecība, apliecinājumi par godalgotajām vietām valsts un novada mācību priekšmetu olimpiādēs 2017./2018., 2018./2019. m. g.


Mazās ģimnāzijas uzņemšanas svētki 20. martā plkst. 16.00.