CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJA

Zinību diena

Dod man tikai minūti laika,
Un es tev pastāstīšu,
Cik neaprakstāmi skaisti šorīt uzlēca saule.
Dod man tikai minūti laika,
Un es tev pastāstīšu,
Cik krāsainas man šorīt šķita debesis.
Dod man tikai minūti laika,
Un es tev pastāstīšu,
Kā šorīt izmainījās pasaule un es.

 

2018. gada 3. septembrī Cēsu Valsts ģimnāzija pasākumā "Es tev pastāstīšu..." sagaidīja savus ģimnāzistus, skolotājus un vecākus.

Pasākuma laikā 23 skolēni saņēma Cēsu novada pašvaldības naudas balvas par augstiem mācību sasniegumiem. Naudas balvas tika pasniegtas: Renāram Šķesteram, Beatrisei Reiziņai, Ričardam Ludženiekam, Ancei Anetei Ravinai, Evelīnai Joninai, Sindijai Kubliņai, Esterei Sudrabai, Varim Hanam, Maksim Biezbārdim, Dāvidam Jansonam, Patrīcijai Briedei, Mārcim Jansonam, Ilzei Kampenusai, Kārlim Kidem, Tīnai Krastiņai, Alisei Saliniecei, Matīsam Timermanim, Katrīnai Paulai Valdmanei, Igoram Vinogradovam, Anastasijai Skribei, Elīzai Martai Stangainei, Diānai Paulai Upmalei un Ditai Keišai.

Paldies Vinetai Stīpniecei, Ilgai Šķenderei un Andim Kozakam!

Lai veiksmīgs un panākumiem bagāts 2018./2019. mācību gads!

Attēli galerijā, bet pilna apjoma faili pieejami līdz 5. novembrim: https://failiem.lv/u/dampb6t5