CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJA

Atklātās matemātikas olimpiādes rezultāti

Priecājamies par mūsu skolēnu sasniegumiem valsts Atklātajā matemātikas olimpiādē.

2. vieta Kristiānam Kociņam (9.b kl.), Sandrai Siliņai (10.b1 kl.).

3. vieta Matīsam Timermanim (8.b kl.), Renāram Šķesterim (8.b kl.), Katei Anetei Jansonei (9.b kl.), Diānai Namniecei (9.b kl.).

Atzinība Igoram Vinogradovam (8.b kl.), Agrim Ratnikam (9.b kl.), Kristinai Vinogradovai (10.b1 kl.), Kārlim Kidem (8.b).

Paldies skolotājām Agritai Bartušēvicai un Anitai Slaidiņai!

Paldies skolēnu ģimenēm par atbalstu!