CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJA

Dokumentu iesniegšana

Mācībām 7. klasē dokumentu iesniegšana no 1. līdz 7. jūnijam.

Iesniedzamie dokumenti:

- iesniegums (aizpilda vecāki vai aizbildņi),

- liecība par 6. klases pabeigšanu.

Mācībām 10. klasē dokumentu iesniegšana no 18. līdz 21. jūnijam.

Rezultātu paziņošana par uzņemšanu 22. jūnijā 10.00.

Iesniedzamie dokumenti:

- iesniegums (aizpilda vecāki vai aizbildņi),

- apliecība par pamatizglītību un sekmju izraksts,

- medicīnas dokumenti,

- dzimšanas apliecības vai pases kopija.

Lietvedības darba laiks darba dienās no 9.00 līdz 16.00.