CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJA

Panākumi valstī skolēnu ZPD konferencē

Priecājamies par mūsu skolēnu panākumiem Valsts 42. skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē.

Zelta medaļa Anetei Cīrulei (11.a) Latviešu valodniecības sekcijā. Darba vadītāja Sandra Nagle.

Sudraba medaļa Alisei Līcei (11.b1) Vides zinātnes sekcijā. Darba vadītāja Inguna Gaile.

Sudraba medaļa Robertam Puriņam (11.b2) un Kalvim Kronbergam (11.b2) Ķīmijas sekcijā. Darba vadītāja Sarmīte Dreijalte.

Paldies skolēniem un skolotājām par ļoti godprātīgi veikto darbu! Paldies visiem skolēniem, kuri atbildīgi pārstāvēja skolu konferencē valstī!

Šī bija visdaudzskaitlīgākā ZPD Valsts konferencē - 900 dalībnieku aizstāvēja savus zinātniskos darbu 23 sekcijās.

Paldies skolotājiem par ieguldīto darbu! Paldies mūsu skolēnu ģimenēm, kuras atbalstīja, konsultēja, iedrošināja!