CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJA

Diskusijas Cēsu skolās

Cēsu novada pašvaldība aicina skolēnu vecākus un visus interesentus apmeklēt sarunas par digitālo tehnoloģiju un prasmju nozīmi izglītībā “Digitālās prasmes un izglītība - vai šodienas skolēns izdzīvos rītdienas darba tirgū?”

Tuvāko divu gadu laikā paredzēts modernizēt piecas Cēsu skolas – Cēsu Valsts ģimnāziju, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāziju, Cēsu pilsētas vidusskolu, Līvu sākumskolu un Cēsu Tehnoloģiju un dizaina vidusskolu. Skolās par ikdienu kļūs jaunāko tehnoloģiju pielietošana mācību procesā. Skolēniem zinību apguvē talkā nāks izmainītā realitāte, virtuālā realitāte, 3D skenēšana un printēšana, kā arī planšetes un mobilās portatīvās datorklases.

Lai Cēsu novada skolēnu vecākiem un citiem interesentiem veidotu pilnīgāku priekšstatu par digitālo tehnoloģiju izmantošanas un informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) prasmju apguves priekšrocībām skolās, Cēsu novada pašvaldība aicina uz diskusijām “Digitālā prasmes un izglītība - vai šodienas skolēns izdzīvos rītdienas darba tirgū?”

Sarunas notiks arī Cēsu Valsts ģimnāzijā, konkrēti - 18.aprīlī plkst.17.30.

Sarunu cikls noslēgsies 20.aprīlī Cēsu Tehnoloģiju un dizaina vidusskolā plkst.13.00.

Ikdienas dzīve kļūst arvien digitālāka, un 90% nākotnes profesiju būs nepieciešamas digitālās prasmes, kuru jau trūkst 44% Eiropas Savienības iedzīvotāju. Turklāt Latvijā jau šobrīd trūkst informācijas un IKT speciālistu. Tas nozīmē, ka digitālās prasmes nākotnē palielinās iespējas pielāgoties strauji mainīgajam darba tirgum.

Pārpublicēts no cesis.lv