CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJA

Novada vēstures olimpiādē

Cēsu novada vēstures olimpiādē

1. vieta Evelīnai Glaudiņai (9.b),

2. vieta Dārtai Amantovai (9.a), Rēzijai Veronikai Laumanei (12.b), Andrejam Ķīlim (10.b1),

3. vieta Viktorijai Aleksejevai (9.b), Agrim Ratnikam (10.b1), Trīnei Žagarei (11.b1), Jānim Harijam Gailītim (12.a2),

atzinība Katei Anetei Jansonei (9.b), Kristiānam Kociņam (9.b), Betijai Žideļunai (9.a), Elīnai Radziņai (12.b), Gustavam Dravantam (10.b1), Alisei Blūmai (12.a2), Paulai Vīksnai (12.a1).

Paldies skolotājām Inesei Sīmanei un Solveigai Upītei!

Paldies skolēnu ģimenēm par atbalstu!