CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJA

Debašu rudens aktivitātes

Prasmei uztvert, saprast un kritiski vērtēt medijos pieejamo informāciju ir izšķiroši svarīga nozīme gan atsevišķa cilvēka dzīvē, gan valsts labklājībā un drošībā kopumā. Īpaši būtiski ir veicināt mediju lietošanas iemaņas jauniešu vidū. Mediju eksperte A.Rožukalne akcentē: “Jaunieši ir galvenā interneta un televīzijas mērķauditorija, viņi ir visuzņēmīgākie un vieglāk ietekmējamie. Jaunieši nevis apzināti meklē mediju saturu, bet dreifē viegli saņemama satura okeānā”.

Sadarbībā ar Latvijas Kultūras ministriju Debašu centrs turpina pagajušajā mācību gadā aizsākto projektu skolēnu medijpratībā.  Apzinoties tās aktualitāti, šī rudens debašu tēma bija “Latvijas sabiedrībā ir/nav pieprasījums pēc kvalitatīva mediju satura”.  Savu pozīciju aizstāvībai jaunieši izmantoja tirgus pētījumu datus par sabiedrības mediju patēriņa ieradumiem, atsaucās uz jomas ekspertiem, analizēja pētnieciskās žurnālistikas ietekmi un daudzus citus rādītājus.

Komandas viedokli debatētājiem palīdzēja veidot  Vidzemes skolu debašu seminārs – meistardarbnīca, bet to paust varēja reģionālajā un nacionālajā turnīrā.
Reģionālajā debašu turnīrā Vecpiebalgas vidusskolā sasparojās piedalīties  mūsu skolas 2 komandas: Gustavs Gailišs, Gvido Jaunzems, Matīss Rudzītis un Anta Ziediņa, Laura Eglīte, Arta Soboļeva.

   

Savukārt, valsts mēroga debašu turnīrā Jelgavā  3.vietu ieguva Cēsu Valsts ģimnāzijas debašu debitantes  Anta Ziediņa, Laura Eglīte un Diāna Kukore, veiksmīgi  spēlēja arī Konstance Krieviņa, Gvido Jaunzems, Matīss Rudzītis, Anete Kalniņa,  Agris Ratniks un  Edgars Krūmiņš.

     
Izturību un neatlaidību turpmākajā pašizaugsmes ceļā!

Informāciju sagatavoja debašu trenere Lauma Abramsone.