CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJA

Novada angļu valodas olimpiāde

Cēsu novada angļu valodas olimpiādē

3. vieta Kārlim Dieviņam (9.b),

atzinība Zelmai Emīlijai Gāršai (9.b), Anetei Mizei (9.a), Martai Jirgensonei (9.a).

Sveicam!

Skolēnus olimpiādei sagatavoja skolotājas Karīna Rutmane un Ineta Ābola. Paldies skolotājām!