CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJA

Mūsu skola - labākā valstī

Draudzīgā aicinājuma fonda skolu reitingā Cēsu Valsts ģimnāzija tika apbalvota ar balvu "Mazā pūce".

Tā ir atzinība par sasniegumiem centralizētajos eksāmenos 2016./2017. mācību gadā pilsētu ģimnāziju grupā. http://www.konkurss.lv/da_eks/

Paldies absolventiem, kuri parādīja izcilas zināšanas valsts pārbaudes darbos un šobrīd sekmīgi turpina izglītību mūsu valsts un ārzemju augstskolās. Paldies pedagogiem par neatlaidību prasībās, prasmi sagatavot valsts pārbaudes darbiem, par ticību saviem skolēniem! Paldies mūsu audzēkņu ģimenēm, kuras motivēja, atbalstīja un virzīja savus bērnus pa izglītības ceļu.

Tikai kopā strādājot mēs varējām to izdarīt! Lai veiksmīgas studijas mūsu jauniešiem!