CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJA

Jaunietis darba tirgū

Izglītības un karjeras portāls Prakse.lv arī šī mācību gada martā viesojās ģimnāzijas 10.klasēs ar semināru par profesijas un augstskolas izvēles iespējām. Portālu pārstāvēja Prakse.lv Klientu vadītājs Kristaps Bērziņš, kurš uzsvēra par piedāvājumu dot jauniešiem instrumentu savā tālākizglītībā un karjeras attīstībā.

Kristaps iepazīstina jauniešus ar "Virtuālo praksi", kur jauniešiem iespējams izmēģināt vairāk nekā 300 profesijas, ko piedāvā reālie darba devēji. Kā īpaši vērtīgu piedāvājumu Kristaps uzsvēra projektu „Atvērto durvju nedēļa Latvijas uzņēmumos”, kas šogad norisinās no 9.-13.aprīlim. Tika demonstrēta videofilmiņa kā reklāma par šo tradicionāli labi apmeklēto pasākumu. Jaunieši tika  iepazīstināti ar Skolu un studiju TOPa 2017 rezultātiem un īsumā analizēti kritēriji, pēc kuriem izvēlēties nākotnes profesiju vai arī karjeras virzienu.

Katrā no 10.klasēm viens brīvprātīgais skolēns piedalījās darba intervijas simulācijas spēlē, pēc kuras kopīgi izanalizēja interviju un ieteica dažādus priekšlikumus tās uzlabošanai, kā arī kādā veidā intervijai labāk sagatavoties. Lai palīdzētu klientiem, portālā Prakse.lv ir pieejami arī 6 karjeras testi. Kristaps rekomendēja jauniešiem enerģiski iesaistīties dažādās ārpusskolas aktivitātēs un vasaras brīvlaikos strādāt tādēļ, lai iegūtu jaunus kontaktus un darba pieredzi. Semināra laikā vairāki ģimnāzisti pastāstīja par savu pozitīvo pieredzi , strādājot vasarā.

Noslēgumā jaunieši noskatījās videosižetu par portāla Prakse.lv sadarbības partnera Biznesa augstskolas Turība piedāvātajām studiju iespējām.

Paldies Kristapam par interesantajām nodarbībām CVĢ 10.klasēs.

   

Informāciju sagatavoja D.Baltiņa.