CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJA

Swedbankas praktiskās mācībstundas

Swedbankas praktiskās mācībstundas „Dzīvei gatavs” 11.klasēs

Swedbankas profesionāļu piedāvājums vadīt alternatīvās mācību stundas bija lieliska dāvana CVĢ 11.klašu ekonomikas un klases stundās.
Pie skolēniem nodarbības vadīt bija ieradušies Ilze Indrēvica - līderības un vadības attīstības karjeras koučs un Reinis Jansons - Swedbankas Finanšu institūta vadītājs.Vispirms jāsaka paldies par atsaucību lektoriem, kuri uz mācībstundu pieteikumu atsaucās nekavējoties un izrādīja pozitīvu ieinteresētību strādāt ar mūsu skolas jauniešiem.
Gan ekonomikas, gan audzināšanas stundas metodiski bija sadalīta divās daļās: teorētiskā un praktiskā, t.i. grupu darba rezultātu analīze. Ekonomikas stundu tēma bija kredīti, to veidi, bankas kredītpolitika. Skolēnus iepazīstināja ar kredītu piešķiršanas principiem. Jauniešu uzmanība tika vērsta arī uz izglītības nozīmi un tās pievienoto vērtību cilvēka dzīvē. Grupu darba uzdevums bija izspēlēt kredītkomitejas sapulci, kurā izvērtēja kredīta piešķiršanu vai noraidīšanu divos dažādos pieprasījumos. Pēc apspriešanās komiteju pārstāvji aizstāvēja savus „par” un „pret” argumentus. Nodarbības noslēgumā R.Jansons pārrunāja ar jauniešiem rezultātus un izskaidroja, kādu lēmumu pieņēma banka konkrētajā situācijā.

Klases stundu „Kā tērēt naudu?” 11.klasē vadīja Cēsu Valsts ģimnāzijas absolvente Ilze Indrēvica, kurai bija liels prieks atgriezties savā bijušajā skolā. Ilzes stundas teorētiskajā daļā analizēja finanšu plānošanas piecus soļus: uzskaiti, analīzi, mērķi, plānošanu, realizēšanu, kā arī iepazīstināja ar statistikajiem rādītājiem par to, kā Latvijas iedzīvotāji tērē savu  naudu. Ieskicējot Saimona Sineksa piedāvātās teorijas, piem. shēmu: „kas? kā? kapēc?”, CVĢ absolvente aktualizēja jauniešos finanšu pratības. Stundas turpinājumā divām komandām tika dots uzdevums izstrādāt klientu profila kvalitatīvu prioritāšu maiņu, iesakot klientam veikt noteiktas darbības, lai sasniegtu izvirzītos mērķus. Diskusijas laikā katra grupa analizēja savus klientam piedāvātos ieteikumus.

Abu Swedbankas mācībspēku nodarbību beigās jauniešiem tika sniegtas arī individuālās konsultācijas par interesējošiem jautājumiem bankas darba kontekstā. Padies par Swedbankas ekspertu darbu mūsu skolas 11.klašu skolēnu profesionālās apmācības pilnveidē.

Informāciju apkopoja D.Baltiņa