CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJA

Karjeras nedēļa 2017

Jau piekto gadu Karjeras nedēļas laikā arī mūsu skolā norisinās ar karjeras izglītību saistītas dažādas aktivitātes.

9.oktobrī  7.a, 7.b, 10.a, 10.b1,10.b2 klasēm interaktīvās nodarbības vadīja RSU SKMK macībspēki Ilze Celma, Ilze Gaile un studentu pārstāvis Mārtiņš Bērziņš.

Nodarbību teorētiskajā daļā skolēniem tika demonstrēta prezentācija par mācību programmām, kvalitatīvo mācību līdzekļu un bibliotēkas piedāvājumu,ārzemju prakses iespējām daudzās ārvalstīs, kā arī par studentu pašpārvaldes darbu, „operatīvās vienības” aktivitātēm, u.c. saistošām tēmām. Savukārt prakstiskajā daļā katrs skolēns varēja darboties ar mulāžu un simulēt  intravenozo manipulāciju. Ar īpašu interesei dabojās 7.klašu skolēni, kuri arī visvairāk ieguva veicināšanas balvas par katru pareizi veikto uzdevumu. Nodarbību laikā daudzi interesenti arī saņēma individuālas konsultācijas no speciālistēm.
Paldies vieslektoriem un arī RSU Sarkanā Krusta  medicīnas koledžas projektu koordinatorei  Ramonai Krūziņai par atsaucību un ilgtermiņā realizēto sadarbību ar CVĢ.

Cēsu novada dome izglītības metodiķes Dz. Kozakas organizētajā Fotoorientēšanās konkursā karjeras nedēļā katru gadu no CVĢ piedalās vairākas rezultatīvas komandas. Arī šogad trīs komandas no 10.b2 klases  (audzinātāja I.Lazdiņa) izcīnīja godalgotas vietas:
3.vieta "Evalūcija MURMUR" Ričards Stivriņš, Emīls Dans Briedis, Eva Kočāne, Evelīna Tinusa; 
2.vieta "Mamma teica, ka uzvarēsim" Reinis Matīss Upens, Rodžers Petaks, Beāte Stauvere, Konstance Rute Krieviņa;
1.vieta "Pelmenīši" Edgars Skrastiņš, Edvards Jurģis Auzāns, Juta Mocāne, Arta Jonāse.
Priecājamies par mūsu īpaši jauno ģimnāzistu panākumiem!

12.b klasei (audzinātāja I.Sīmane)  Klases stundā nodarbību: „Kļūdīšanās kā metode” vadīja Jaunatnes lietu speciāliste, mākslas terapeite  Iveta Jermolajeva, tādējādi aktualizējot konkrēto kompetenci mācību un audzināšanas procesā un popularizējot starptautiskos projektos gūto pieredzi.

Klases stundā pie  9.b klases viesojās ginekoloģe Ingūna Zupa, runājot par jauniešu auditorijai nozīmīgām tēmām.

Skolotājas Ingunas Gailes vadībā 7.klašu skolēni zīmēšanas stundās gatavoja izstādi par savu nāktones profesiju. Izstāde bija apskatāma līdz skolēnu brīvdienām.

10.oktobra pēcpusdienā aicinājām uz ģimnāzijas Atvērto durvju dienu 6. un 9.klašu skolēnus un viņu vecākus. No dažādām Cēsu novada un bijušā Cēsu rajona skolām pasākumu apmeklēja ap simts interesenti. Direktore G.Bērziņa īsumā iepazīstināja ar skolas vēsturi, tradīcijām, programmu un ārpusstundu aktivitāšu piedāvājumu. Direktores vietniece G.Šķestere izklāstīja Mazās ģimnāzijas nodarbību piedāvājumu, D.Baltiņa akcentēja karjeras izglītības nozīmību visa mācību cikla garumā, skolēnu domes priekšsēdētājs M.Tilaks sveica potenciālos ģimnāzistus un viņu vecākus ar jauna mācību kvalitātes cikla sākumu un pastāstīja par domes aktivitātēm.
Ģimnāzijas 9. un 12.klašu skolēnu komandas prezentēja mācību programmas, interešu izglītības iespējas, talantu attīstīšanas piedāvājumu ģimnāzijā. Pasākuma vadītāji A.Ratniks un G.Dravants no 10.b1 klases ne tikai demonstrēja lieliskas vadītāju spējas, bet arī paši uzstājās kora un deju kolektīva priekšnesumos. Kā caurviju tēma visas pēcpusdienas laikā bija jautājums  ģimnāzijas skolēniem: „Kā Tev izdodas apvienot mācības ģimnāzijā ar daudzām citām aktivitātēm ārpus mācību stundām?” Dalībnieki pastāstīja gan par mācībām arī mūzikas koledžā, gan mēģinājumu un koncertdarbību korī „Tomēr”  un deju kolektīvā „Kande”, kā arī apmaiņas programmām jauniešiem un darbošanos pulciņos ārpus ģimnāzijas. Pasākuma vadītāji Agris un Gustavs iesaistīja dalībniekus kopīgā spēlē, lai rosinātu kopības sajūtu un līdzdarbošanos ar ģimnāzistiem , kuri uzstājās pasākuma laikā. Muzikālos priekšnesumus un deju uzvedumu palīdzēja sagatavot pedagogi I.Šķendere un A.Kozaks, un šos priekšnesumus publika uzņēma ar neviltotu prieku.

Trešdien skolotājas A.Alhimovas vadībā 9.b skolēni apmeklēja Cēsu profesionālās vidusskolas organizēto Atvērto durvju dienu pasākumu, lai iepazītos ar šīs mācību iestādes plašo un kvalitatīvo mācību programmu piedāvājumu. Tradicionāli, šādus pasākumus vidusskolas mācību spēki organizē dalībniekiem interesantus un vērtīgus.

   

Gan karjeras nedēļā, gan pirms un pēc tās klases devās mācību ekskursijās, kuru laikā apmeklēja dažādas institūcijas, kā arī labi pavadīja laiku brīvā dabā aktivitātēs:

Karjeras nedēļas noslēguma pasākuma piedāvājumu varēja izbaudīt  no CVĢ 8.a klases Evelīna, Ance, Dārta,  Anete, Patriks, kuri piedalījās 7 ekspertu sagatavotajās darbnīcās. Skolēnu komanda iejustās modes dizainera, policista, programmētāja, mākslas terapeita, finanšu direktora, karavīra , medmāsas profesijas aizkulisēs un izmēģināja roku, veicot dažādas grūtības pakāpes interaktīvus, praktiskus uzdevumus.

Arī šogad noslēgums bija izdevies piedāvājumiem bagāts un radošs.

Paldies par šo saglabāto tradīciju!