CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJA

Karjeras izglītība

Evitas Simsones viesošanās

Evitas Simsones viesošanās Cēsu Valsts ģimnāzijā 14. maijā

Klases stundas laikā visiem interesentiem bija iespēja klausīties Nodarbinātības valsts aģentūras direktores Evitas Simsones prezentācijā par darba tirgus aktivitātēm Latvijā. Tika stāstīts par aktuālāko darba tirgū, nepieciešamajām profesijām, mūsdienu un nākotnes darbiniekam piemītošajām īpašībām un cilvēka vietu pasaules attīstības procesos.
Vienmēr bijis aktuāls jautājums: kur iet studēt, kādu profesiju izvēlēties? Dzirdamas dažādas hipotēzes par to, ka pēc desmit vai divdesmit gadiem vairs nepastāvēs, nebūs vajadzīgas konkrētas profesijas, savukārt radīsies lielāks pieprasījums, piemēram, pēc IT un zinātņu nozarēs strādājošajiem. Katrā valstī pieprasījums pēc darbaspēka dažādās jomās atšķiras atkarībā no valstī attīstītajiem saimniecības sektoriem, tādēļ vajadzīgs redzēt datus no veiktajiem pētījumiem Latvijā. Šo datu kopsavilkums tika izskaidrots prezentācijā. 
Šobrīd darba tirgū vislielākais skaits bezdarbnieku – 82 000 – ir starp tiem, kuri ieguvuši tikai vidējo vai pamatskolas izglītību, taču lielākais pieprasījums ir pēc darbiniekiem ar profesionālo vidējo izglītību, kas apstiprinās arī citā pētījumā - tādās nozarēs kā kravas automobiļa vadītājs, betonētājs, ēku celtnieks, pavārs, namdaris, kā arī elektriķis, programmētājs ir visvairāk brīvo vakanču. Lai arī šīs profesijas bieži uzskatītas par zemāk kvalificētām, ne tik intelektuālām, to darbs nodrošina primāro cilvēka ikdienā. Valstij jādomā, kā samazināt darbinieku iztrūkumu šajās jomās, kā piesaistīt. Zinātņu un tehnoloģiju attīstības dēļ pietrūkst cilvēku (~16 000) ar STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) augstāko izglītību, taču humanitāro un sociālo zinātņu studentu vidū ir aptuveni 10 000 bezdarbnieku. Tas nebūt nenozīmē, ka ikviens, kurš pēc skolas aizies studēt kādā no minētajām nozarēm, būs pakļauts līdzīgam liktenim. Ne velti Eiropas Savienības pētījuma dati liecina, ka bezdarbnieku skaits samazinās un cilvēka karjeras „veiksmes atslēga” ir laba veselība, izglītība, spēja un vēlme strādāt, kā arī attiecīgie sakari. Jāpiemin arī, ka cilvēkā augstu vērtēta spēja sadarboties, komunicēt un būt līdzjūtīgam, saprotošam, kā arī būt radošam, ar nestandarta domāšanu, idejām. Arvien svarīgākas kļūst kritiskās domāšanas spējas, izsvēršana un attiecīga lēmuma pieņemšana. Kvantitatīvo darbu spēj darīt roboti, dažādas ierīces, taču tikai cilvēka prāts ir jaunu, inovatīvu ideju aizsācējs. Bieži galvenais ir nebaidīties būt ārpus standarta, ārpus iepriekš nospraustām normām, parādīt savu pieeju situācijai.

Pēc stāstījuma un prezentācijas radušās var atmiņā atausušas dažas atziņas. Pirmkārt, ir jānovērtē katru, kas ar entuziasmu darbojas sevis izvēlētajā nozarē, jo ikviens mazais zobratiņš ir vajadzīgs, lai turpinātu griezties  viss lielais mehānisms. Otrkārt, ir jāturpina mācīties, nav svarīgi izdarīt daudz un uzreiz, jo tāpat visam notiekošajam līdzi neizskriesi, bet labāk palēnām, lai ātri nenogurtu, neapjuktu visā informācijas daudzumā, apgūt jaunas un jaunas prasmes. Skaidrs, ka uztraukties par to, kas būs pēc 20 gadiem un vai spēsim atrast sev atbilstošu profesiju, nav vajadzības. Pasaules temps nepārtraukti palielinās, ir tikai jāspēj pieņemt jaunais kā pašsaprotams, vajadzīgs lielums, ar kuru jāmācās sadzīvot, to iepazīstot. Katrs pats jūt vēlamo ātrumu, kādā virzīties uz priekšu, tieši individualitāte un personība ir svarīgākais.

Trīne Žagare, 11.b1

Akcijas "Atpakaļ uz skolu 2018" pasākumā

A.Priedītes viesošanās akcijas "Atpakaļ uz skolu 2018" pasākumā

Laikā no 19.marta līdz 11.maijam Eiropas komisijas pārstāvniecība Latvijā sadarbībā ar jaunatnes organizāciju „Klubs „Māja” jaunatne vienotai Eiropai” rīkoja akciju „Atpakaļ uz skolu 2018”. Cēsu Valsts ģimnāzija šajā akcijā piedalās ceturto gadu pēc kārtas. Šogad aicinājumam apmeklēt savu bijušo skolu atsaucās Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas valsts inspektore Antra Priedīte. Klases stundā 7.-9 klasēs absolvente ne tikai demonstrēja prezentāciju par  VKPAI darba specifiku un darbības aktualitātēm, bet arī izspēlēja konkursiņus, kuros tikšanās dalībniekiem bija iespēja nopelnīt balvas. Savukārt Klases stundā 10.-11.klašu skolēniem absolvente demonstrēja prezentāciju un pastāstīja gan  par inspekcijas darbību, gan uzmanības centrā vidusskolēniem izvirzot Kultūras mantojuma tēmu, sakarā ar to, ka 2018.gads ir Eiropas Kultūras mantojuma gads.

Paldies par Antrai Priedītei par interesantajām nodarbībām un sadarbību ar Cēsu Valsts ģimnāzju!

Latvijas Universitātes Atvērto durvju diena

Sadarbībā ar LU Cēsu filiāles vadītāju Mārīti Raudziņu, 11.-12.klašu skolēniem tika organizēta informatīva nodarbība par studiju iespējām Latvijas Universitātē.

Tikšanos ar interesentiem  vadīja LU Uzņemšanas nodaļas vadītāja Laila Jansone. Par studiju piedāvājumu Cēsu filiālē pastāstīja M.Raudziņa.

Abas vadītājas atbildēja uz klātesošo jautājumiem, kā arī sniedza individuālas konsultācijas.

Skolēni prezentācijas laikā saņēma krāšņus izdales informatīvos materiālus.

Jaunietis darba tirgū

Izglītības un karjeras portāls Prakse.lv arī šī mācību gada martā viesojās ģimnāzijas 10.klasēs ar semināru par profesijas un augstskolas izvēles iespējām. Portālu pārstāvēja Prakse.lv Klientu vadītājs Kristaps Bērziņš, kurš uzsvēra par piedāvājumu dot jauniešiem instrumentu savā tālākizglītībā un karjeras attīstībā.

Kristaps iepazīstina jauniešus ar "Virtuālo praksi", kur jauniešiem iespējams izmēģināt vairāk nekā 300 profesijas, ko piedāvā reālie darba devēji. Kā īpaši vērtīgu piedāvājumu Kristaps uzsvēra projektu „Atvērto durvju nedēļa Latvijas uzņēmumos”, kas šogad norisinās no 9.-13.aprīlim. Tika demonstrēta videofilmiņa kā reklāma par šo tradicionāli labi apmeklēto pasākumu. Jaunieši tika  iepazīstināti ar Skolu un studiju TOPa 2017 rezultātiem un īsumā analizēti kritēriji, pēc kuriem izvēlēties nākotnes profesiju vai arī karjeras virzienu.

Katrā no 10.klasēm viens brīvprātīgais skolēns piedalījās darba intervijas simulācijas spēlē, pēc kuras kopīgi izanalizēja interviju un ieteica dažādus priekšlikumus tās uzlabošanai, kā arī kādā veidā intervijai labāk sagatavoties. Lai palīdzētu klientiem, portālā Prakse.lv ir pieejami arī 6 karjeras testi. Kristaps rekomendēja jauniešiem enerģiski iesaistīties dažādās ārpusskolas aktivitātēs un vasaras brīvlaikos strādāt tādēļ, lai iegūtu jaunus kontaktus un darba pieredzi. Semināra laikā vairāki ģimnāzisti pastāstīja par savu pozitīvo pieredzi , strādājot vasarā.

Noslēgumā jaunieši noskatījās videosižetu par portāla Prakse.lv sadarbības partnera Biznesa augstskolas Turība piedāvātajām studiju iespējām.

Paldies Kristapam par interesantajām nodarbībām CVĢ 10.klasēs.

   

Informāciju sagatavoja D.Baltiņa.

Swedbankas praktiskās mācībstundas

Swedbankas praktiskās mācībstundas „Dzīvei gatavs” 11.klasēs

Swedbankas profesionāļu piedāvājums vadīt alternatīvās mācību stundas bija lieliska dāvana CVĢ 11.klašu ekonomikas un klases stundās.
Pie skolēniem nodarbības vadīt bija ieradušies Ilze Indrēvica - līderības un vadības attīstības karjeras koučs un Reinis Jansons - Swedbankas Finanšu institūta vadītājs.Vispirms jāsaka paldies par atsaucību lektoriem, kuri uz mācībstundu pieteikumu atsaucās nekavējoties un izrādīja pozitīvu ieinteresētību strādāt ar mūsu skolas jauniešiem.
Gan ekonomikas, gan audzināšanas stundas metodiski bija sadalīta divās daļās: teorētiskā un praktiskā, t.i. grupu darba rezultātu analīze. Ekonomikas stundu tēma bija kredīti, to veidi, bankas kredītpolitika. Skolēnus iepazīstināja ar kredītu piešķiršanas principiem. Jauniešu uzmanība tika vērsta arī uz izglītības nozīmi un tās pievienoto vērtību cilvēka dzīvē. Grupu darba uzdevums bija izspēlēt kredītkomitejas sapulci, kurā izvērtēja kredīta piešķiršanu vai noraidīšanu divos dažādos pieprasījumos. Pēc apspriešanās komiteju pārstāvji aizstāvēja savus „par” un „pret” argumentus. Nodarbības noslēgumā R.Jansons pārrunāja ar jauniešiem rezultātus un izskaidroja, kādu lēmumu pieņēma banka konkrētajā situācijā.

Klases stundu „Kā tērēt naudu?” 11.klasē vadīja Cēsu Valsts ģimnāzijas absolvente Ilze Indrēvica, kurai bija liels prieks atgriezties savā bijušajā skolā. Ilzes stundas teorētiskajā daļā analizēja finanšu plānošanas piecus soļus: uzskaiti, analīzi, mērķi, plānošanu, realizēšanu, kā arī iepazīstināja ar statistikajiem rādītājiem par to, kā Latvijas iedzīvotāji tērē savu  naudu. Ieskicējot Saimona Sineksa piedāvātās teorijas, piem. shēmu: „kas? kā? kapēc?”, CVĢ absolvente aktualizēja jauniešos finanšu pratības. Stundas turpinājumā divām komandām tika dots uzdevums izstrādāt klientu profila kvalitatīvu prioritāšu maiņu, iesakot klientam veikt noteiktas darbības, lai sasniegtu izvirzītos mērķus. Diskusijas laikā katra grupa analizēja savus klientam piedāvātos ieteikumus.

Abu Swedbankas mācībspēku nodarbību beigās jauniešiem tika sniegtas arī individuālās konsultācijas par interesējošiem jautājumiem bankas darba kontekstā. Padies par Swedbankas ekspertu darbu mūsu skolas 11.klašu skolēnu profesionālās apmācības pilnveidē.

Informāciju apkopoja D.Baltiņa