CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJA

Karjeras izglītība

Jaunietis darba tirgū

Izglītības un karjeras portāls Prakse.lv arī šī mācību gada martā viesojās ģimnāzijas 10.klasēs ar semināru par profesijas un augstskolas izvēles iespējām. Portālu pārstāvēja Prakse.lv Klientu vadītājs Kristaps Bērziņš, kurš uzsvēra par piedāvājumu dot jauniešiem instrumentu savā tālākizglītībā un karjeras attīstībā.

Kristaps iepazīstina jauniešus ar "Virtuālo praksi", kur jauniešiem iespējams izmēģināt vairāk nekā 300 profesijas, ko piedāvā reālie darba devēji. Kā īpaši vērtīgu piedāvājumu Kristaps uzsvēra projektu „Atvērto durvju nedēļa Latvijas uzņēmumos”, kas šogad norisinās no 9.-13.aprīlim. Tika demonstrēta videofilmiņa kā reklāma par šo tradicionāli labi apmeklēto pasākumu. Jaunieši tika  iepazīstināti ar Skolu un studiju TOPa 2017 rezultātiem un īsumā analizēti kritēriji, pēc kuriem izvēlēties nākotnes profesiju vai arī karjeras virzienu.

Katrā no 10.klasēm viens brīvprātīgais skolēns piedalījās darba intervijas simulācijas spēlē, pēc kuras kopīgi izanalizēja interviju un ieteica dažādus priekšlikumus tās uzlabošanai, kā arī kādā veidā intervijai labāk sagatavoties. Lai palīdzētu klientiem, portālā Prakse.lv ir pieejami arī 6 karjeras testi. Kristaps rekomendēja jauniešiem enerģiski iesaistīties dažādās ārpusskolas aktivitātēs un vasaras brīvlaikos strādāt tādēļ, lai iegūtu jaunus kontaktus un darba pieredzi. Semināra laikā vairāki ģimnāzisti pastāstīja par savu pozitīvo pieredzi , strādājot vasarā.

Noslēgumā jaunieši noskatījās videosižetu par portāla Prakse.lv sadarbības partnera Biznesa augstskolas Turība piedāvātajām studiju iespējām.

Paldies Kristapam par interesantajām nodarbībām CVĢ 10.klasēs.

   

Informāciju sagatavoja D.Baltiņa.

Swedbankas praktiskās mācībstundas

Swedbankas praktiskās mācībstundas „Dzīvei gatavs” 11.klasēs

Swedbankas profesionāļu piedāvājums vadīt alternatīvās mācību stundas bija lieliska dāvana CVĢ 11.klašu ekonomikas un klases stundās.
Pie skolēniem nodarbības vadīt bija ieradušies Ilze Indrēvica - līderības un vadības attīstības karjeras koučs un Reinis Jansons - Swedbankas Finanšu institūta vadītājs.Vispirms jāsaka paldies par atsaucību lektoriem, kuri uz mācībstundu pieteikumu atsaucās nekavējoties un izrādīja pozitīvu ieinteresētību strādāt ar mūsu skolas jauniešiem.
Gan ekonomikas, gan audzināšanas stundas metodiski bija sadalīta divās daļās: teorētiskā un praktiskā, t.i. grupu darba rezultātu analīze. Ekonomikas stundu tēma bija kredīti, to veidi, bankas kredītpolitika. Skolēnus iepazīstināja ar kredītu piešķiršanas principiem. Jauniešu uzmanība tika vērsta arī uz izglītības nozīmi un tās pievienoto vērtību cilvēka dzīvē. Grupu darba uzdevums bija izspēlēt kredītkomitejas sapulci, kurā izvērtēja kredīta piešķiršanu vai noraidīšanu divos dažādos pieprasījumos. Pēc apspriešanās komiteju pārstāvji aizstāvēja savus „par” un „pret” argumentus. Nodarbības noslēgumā R.Jansons pārrunāja ar jauniešiem rezultātus un izskaidroja, kādu lēmumu pieņēma banka konkrētajā situācijā.

Klases stundu „Kā tērēt naudu?” 11.klasē vadīja Cēsu Valsts ģimnāzijas absolvente Ilze Indrēvica, kurai bija liels prieks atgriezties savā bijušajā skolā. Ilzes stundas teorētiskajā daļā analizēja finanšu plānošanas piecus soļus: uzskaiti, analīzi, mērķi, plānošanu, realizēšanu, kā arī iepazīstināja ar statistikajiem rādītājiem par to, kā Latvijas iedzīvotāji tērē savu  naudu. Ieskicējot Saimona Sineksa piedāvātās teorijas, piem. shēmu: „kas? kā? kapēc?”, CVĢ absolvente aktualizēja jauniešos finanšu pratības. Stundas turpinājumā divām komandām tika dots uzdevums izstrādāt klientu profila kvalitatīvu prioritāšu maiņu, iesakot klientam veikt noteiktas darbības, lai sasniegtu izvirzītos mērķus. Diskusijas laikā katra grupa analizēja savus klientam piedāvātos ieteikumus.

Abu Swedbankas mācībspēku nodarbību beigās jauniešiem tika sniegtas arī individuālās konsultācijas par interesējošiem jautājumiem bankas darba kontekstā. Padies par Swedbankas ekspertu darbu mūsu skolas 11.klašu skolēnu profesionālās apmācības pilnveidē.

Informāciju apkopoja D.Baltiņa