CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJA

Karjeras izglītība

Ķīmijas zinātni popularizē ģimnāzijas absolvents

CVĢ gadadienas svinību kontekstā ceļu uz savu bijušo skolu arī mēroja ģimnāzijas absolvents Eduards Baķis. Atsaucoties 8.a klases audzinātājas Karīnas Rutmanes uzaicinājumam vadīt alternatīvo mācību stundu, 8.a un 8.b klasēs, Londonas Imperiālās koledžas absolvents, Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātes pētnieks Eduards Baķis  ar prieku demonstrēja krāšņu prezentāciju par enerģijas ieguves un pielietojuma zinātniskajām aktualitātēm  8.klasēm saprotamā tekstā, sarunājoties ar skolēniem gan par elektromobīļiem, gan vēja ģeneratoriem, „zaļo ķīmiju”, atmosfēras piesārņojumu u.t.t.

 „Mans ceļojums” atklāja Eduarda karjeras ceļu no pirmajiem skolas gadiem līdz šim brīdim, kad tiek rakstīta disertācija. Eduards ar prieku un pateicību atceras kīmijas skolotājas Sarmītes Dreijaltes būtisko - izšķirošo lomu, kura motivēja padziļināti pievērsties tieši ķīmijas zinātnei. Absolvents arī atcerējās vairākus projektus, kuros viņš aktīvi organizēja un līdzdarbojās studiju laikā, piem. Starptautiskājā muzeju nakts pasākumā, Staro Rīga u.c. plašās zinātniskās aktivitātēs Latvijā un ārvalstīs.

Studiju laikā Londonā Eduardam paplašinājās paziņu loks daudzās pasaules valstīs, kas palīdz arī pētniecībā LU, bet kā būtisku vērtību viņš uzsvēra savus senos skolas un studiju biedrus.

Paldies Eduardam par viesošanos ģimnāzijā un iedrošinājumu skolēniem apgūt ķīmiju kā vienu no visinteresantākajām zinātnes jomām.

E. Baķa nodarbību ar interesei vēroja arī Karjeras konsultante Dace Baltiņa

Karjeras nedēļa 2018

2018. gadā Karjeras nedēļa norisinājās no 8. - 13. oktobrim 47 Latvijas pilsētās un novados, t.sk.arī Cēsu Valsts ģimnāzijā.


2018. gada Karjeras nedēļas pasākumu cikls aizsākās ar ģimnāzijas 11. un 12. klašu skolēnu tikšanos ar Cēsu novada domes Attīstības un būvniecības pārvaldes vadītāju Ati Egliņu- Eglīti. „No dzīves riteņa izkrīt tikai slaisti”- ar šo pārliecību Atis pieņēma uzaicinājumu pārcelties no Liepājas uz dzīvi Cēsīs, lai uzņemtos jaunizveidotas pārvaldes vadību. Liepājas periods bijis ļoti ražens gan realizējot interesantus projektus, gan strādājot biznesa inkubatorā un Liepājas Universitātē. Iepriekšējā darba pieredze tika demonstrēta prezentācijā.  Uzrunājot jauniešus, A.Egliņš- Eglītis definēja vairākas tēmas, kas saistītas ar katra jaunieša karjeru, piem.:  Kāda ir karjeras virzība? - atbildība, disciplīna, labsajūta, pozitīvu argumentu realizēšana, mērķtiecība, drosme kreatīvu ideju realizēšanā u.c. argumentēti faktori būtiski ietekmē šo procesu. Svarīgi ir sev atbildēt uz jautājumiem Kāpēc jā? un Kāpēc nē? Būtiski ir saprast, ka arī negatīva pieredze ir laba un vērtīga pieredze. Atis akcentēja arī to, ko nozīmē apzināties, ka:  „šis ir labākais laiks priekš Tevis; nebaidies no sevis, arī vismuļķīgākā ideja var kļūt par vērtīgu ideju; nav svarīgi, ko par Tevi domā citi; jo ātrāk sāksi, jo ātrāk sapratīsi..”  Otrajā prezentācijas daļā pārvaldes vadītājs iepazīstināja klātesošos ar ģimnāzijas piebūves projektu, kā arī atbildēja uz ģimnāzistu jautājumiem.
Paldies Atim Egliņam- Eglītim par ieinteresētību sadarbības veicināšanā un CVĢ vadīto prezentācijas pasākumu ģimnāzistiem.

9. oktobrī pēc Cēsu novada domes Izglītības nodaļas metodiķes Dz. Kozakas iniciatīvas Cēsu Valsts ģimnāzijas zālē tika realizēts eksperiments ar nosaukumu „Tikšanās ar darba devēju”, kurā piedalījās  2 skolu - Cēsu Pilsētas vidusskolas un Cēsu Valsts ģimnāzijas skolēnu grupas. Improvizētās 20 minūšu garās darba intervijās Cēsu Valsts ģimnāzisti tikās ar  iespējami potenciālajiem darba devējiem: Cēsu novada pašvaldības administrācijas,  A/S „Cēsu alus”, Cēsu novada domes Izglītības nodaļas, Cēsu novada pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests", NVA Cēsu nodaļas, Cēsu 3.pirmsskolas izglītības iestādes, Cēsu novada domes Komunikācijas un klientu servisa pārvaldes, Cēsu Valsts ģimnāzijas. Darba ņēmēju lomās iejutās Ieva Goba, Sindija Seipule, Skaidrīte Astahovska - Eglīte, Iveta Sietiņsone, Liene Cekula, Dzintra Kozaka, Kārlis Pots un Dace Baltiņa. Eksperti/darba devēji iepazinās ar konkrētā jaunieša vīziju par nākotnes profesiju, darba specifikācijām, individuālajām vēlmēm un sniedza atbildes uz ģimnāzistu jautājumiem par konkrēto darba jomu. Kā atzina ģimnāzisti, pasākums ir ļoti vērtīgs, izglītojošs un šādu aktivitāti noteikti var atkārtot un piedāvāt vēl lielākai skolēnu grupai ar plašāku darba devēju  Drosminieki, kuri izspēlēja potenciālo darba ņēmēju lomas bija Skovgārda-Rasmussena Elizabete, Niklase Paula Patrīcija,  Nadziņa Anna Elizabete, Anete Cīrule no 12.a klases, Liepiņa Madara, Gulbe Alise Ance, Kalniņa Keita no 11.a klases, Agris Ratniks, Krūmiņš Edgars  no 11.b1 klases, Stangaine Elīza Marta, Upmale Diāna Paula, Kozlovska Adele, Līce Alise, Kronberga Krista no 12.b1 klases, Gradovskis Artūrs no 11.b2 klases. Arī eksperti slavēja jauniešus par iniciatīvu, spēju komunicēt, paust savu viedokli un uzdod interesantus jautājumus. Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītāja  Ieva Goba noslēgumā pateicās ekspertiem un pasākuma organizatorēm Dz.Kozakai un D.Baltiņai par teicamo darbu.  Paldies Guntaram Kazakam par pasākuma tehnisko nodrošinājumu.


Trešdien, 10. oktobrī plkst.14.-tos uz Atvērto durvju dienu tika aicināti 6. klašu skolēni, kuri no 7. klases iecerējuši mācīties Cēsu Valsts ģimnāzijā. Pasākuma vadītājs Kristiāns Potašovs (12.b1) dzīvā sarunā ar sestklasniekiem iesaistīja direktori Guntu Bērziņu,  direktora vietnieci mācību darbā Ilgu Šķesteri, ģimnāzijas skolēnu domes vadītāju Agri Ratniku (11.b1) un piedāvāja klātesošo uzmanībai  ģimnāzijas ansambļa muzikālo sveicienu.
Tradicionāli 9.a, 9.b klašu pārstāvji pastāstīja par izglītības programmām, kuras skolēni apgūst proģimnāzijā. 12.1 klases skolēnu kopīgi veidotajā prezentācijā bija apkopoti paši interesantākie mācību un ārpusstundu pasākumu momenti triju ģimnāzijā pavadīto gadu laikā. 
Savukārt Trīne Žagare un Emīlija Kate Tomsone (12.b1) vadīja jautru erudīcijas konkursu, kurā piedalījās visi skolēni. Daudziem atbildes uz testu jautājumiem raisīja prieku, citiem bija iespēja apliecināt savas teicamās zināšanas dažādu zinību jomās. Pēc tam Trīne un Emīlija pavadīja 6. klašu skolēnu grupas uz darbnīcu telpām.
Skolotāja Sarmīte Dreijalte piedāvāja ķīmijas darbnīcā katram skolēnam savā darba vietā pilnā ķīmiķa ekipējumā kļūt par eksperimentētāju/ jaunradītāju. Skolotāja Karīna Rutmane angļu valodas darbnīcā rosināja grupās vienoties par pareizajām atbildēm interaktīvā spēlē.
Bibliotekāres Sarmītes Balabānes vadītajā draudzīgajā čukčukbānī apceļoja bibliotēkas „skursteņus” un dārgumu glabātuves.

Neskatoties uz to, ka pasākums ilga vairāk nekā divas stundas, daudzi sesto klašu skolēni izteica vēlēšanos padarboties vēl kādā aktivitātē.

Paldies skolēnu darba grupai un skolotājām S. Dreijaltei, K. Rutmanei, S. Balabānei par Atvērto durvju dienu pasākuma sagatavošanu.

Ceturtdien, 11. oktobrī direktores vietnieces mācību darbā I.Šķesteres organizētajā lekciju ciklā 7. - 12. klasēm skolēniem laikā no plkst. 9.00 līdz trijiem pēcpusdienā uzstājās SIA „AS KURSI” studijas direktore Aija Strautmane, kura klašu grupām prezentēja tēmas par savstarpējo komunikāciju , ģērbšanās stilu un etiķeti.


Karjeras nedēļas noslēgums norisinājās Cēsu Bērnu un Jauniešu centrā, kurā no CVĢ aktīvi līdzdarbojās 8.a klases skolēni Karīna U., Tīna Marija Z., Rodrigo S., Patriks Mātiņš M, Anna V., Līga L., kuriem bija iespēja iepazīties ar konditora, scenārista, policista, uzņēmēja, bērnudārza skolotāja, elektrotehniķa, karavīra profesijām darba grupās, kuras vadīja konkrētās nozares profesionāļi. Kā atzina 8.a klases skolēni, pasākums bija vērtīgs, varēja radoši izpaust savas idejas, uzdot dažādus jautājumus un brīvi darboties katrai profesijai atvēlētajā teritorijā.
KN laikā arī saglabājās tradīcija kādai no klasēm doties mācību ekskursijā. Šogad par labāko šo laiku izvēlējās 11.b1 klase (audzinātāja I.Gaile), kura izbaudīja Ķemeru burvību un rosināja arī citām klasēm apmeklēt slaveno Ķemeru purvu.

Attēli no Karjeras nedēļas galerijā.


KN aktivitātes ieskicēja Dace Baltiņa

12. klašu ģimnāzisti gatavojas studijām augstskolās

Septembra beigās Cēsu Valsts ģimnāzijā bija ieradusies starptautisko angļu valodas eksāmenu pilnvarotā centra BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION un izglītības aģentūras MERIDIAN GROUP pārstāve Olga Šancovaja, kura 12.klašu skolēniem vadīja semināru par iespējām iegūt augstāko izglītību ārzemēs.


Nodarbības laikā ģimnāzisti ieguva informāciju par augstākās izglītības iespējām Lielbritānijā, Nīderlandē, Šveicē, Dānijā un Zviedrijā. Prezentācijas laikā Šancovajas kundze pastāstīja par konkrētu augstskolu piedāvātajām mācību programmām, mācību maksu, studentu sadzīves apstākļiem, kreditēšanās iespējām, darba iespējām pēc augstskolu beigšanas u.c. klātesošo interesējošajiem jautājumiem.


Sakarā ar to, ka BALTIC COUNCIL ir vienīgais starptautisko eksāmenu IELTS un Cambridge English centrs Latvijā, kas atzīts Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijā, ģimnāzistus iepazīstināja arī ar IELTS kārtošanas nosacījumiem un termiņiem. Nodarbības noslēgumā ģimnāzisti saņēma gan materiālus par augstākās izglītības iegūšanas iespējām un IELTS, gan ielūgumus uz Ārzemju izglītības izstādi “Days of International Education” 13. oktobrī Rīgā Radisson Blu hotel Latvija.


Paldies Olgai Šancovajai par profesionāli augstā līmeni vadīto semināru angļu valodā Cēsu Valsts ģimnāzijā.


Informāciju sagatavoja Dace Baltiņa

Evitas Simsones viesošanās

Evitas Simsones viesošanās Cēsu Valsts ģimnāzijā 14. maijā

Klases stundas laikā visiem interesentiem bija iespēja klausīties Nodarbinātības valsts aģentūras direktores Evitas Simsones prezentācijā par darba tirgus aktivitātēm Latvijā. Tika stāstīts par aktuālāko darba tirgū, nepieciešamajām profesijām, mūsdienu un nākotnes darbiniekam piemītošajām īpašībām un cilvēka vietu pasaules attīstības procesos.
Vienmēr bijis aktuāls jautājums: kur iet studēt, kādu profesiju izvēlēties? Dzirdamas dažādas hipotēzes par to, ka pēc desmit vai divdesmit gadiem vairs nepastāvēs, nebūs vajadzīgas konkrētas profesijas, savukārt radīsies lielāks pieprasījums, piemēram, pēc IT un zinātņu nozarēs strādājošajiem. Katrā valstī pieprasījums pēc darbaspēka dažādās jomās atšķiras atkarībā no valstī attīstītajiem saimniecības sektoriem, tādēļ vajadzīgs redzēt datus no veiktajiem pētījumiem Latvijā. Šo datu kopsavilkums tika izskaidrots prezentācijā. 
Šobrīd darba tirgū vislielākais skaits bezdarbnieku – 82 000 – ir starp tiem, kuri ieguvuši tikai vidējo vai pamatskolas izglītību, taču lielākais pieprasījums ir pēc darbiniekiem ar profesionālo vidējo izglītību, kas apstiprinās arī citā pētījumā - tādās nozarēs kā kravas automobiļa vadītājs, betonētājs, ēku celtnieks, pavārs, namdaris, kā arī elektriķis, programmētājs ir visvairāk brīvo vakanču. Lai arī šīs profesijas bieži uzskatītas par zemāk kvalificētām, ne tik intelektuālām, to darbs nodrošina primāro cilvēka ikdienā. Valstij jādomā, kā samazināt darbinieku iztrūkumu šajās jomās, kā piesaistīt. Zinātņu un tehnoloģiju attīstības dēļ pietrūkst cilvēku (~16 000) ar STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) augstāko izglītību, taču humanitāro un sociālo zinātņu studentu vidū ir aptuveni 10 000 bezdarbnieku. Tas nebūt nenozīmē, ka ikviens, kurš pēc skolas aizies studēt kādā no minētajām nozarēm, būs pakļauts līdzīgam liktenim. Ne velti Eiropas Savienības pētījuma dati liecina, ka bezdarbnieku skaits samazinās un cilvēka karjeras „veiksmes atslēga” ir laba veselība, izglītība, spēja un vēlme strādāt, kā arī attiecīgie sakari. Jāpiemin arī, ka cilvēkā augstu vērtēta spēja sadarboties, komunicēt un būt līdzjūtīgam, saprotošam, kā arī būt radošam, ar nestandarta domāšanu, idejām. Arvien svarīgākas kļūst kritiskās domāšanas spējas, izsvēršana un attiecīga lēmuma pieņemšana. Kvantitatīvo darbu spēj darīt roboti, dažādas ierīces, taču tikai cilvēka prāts ir jaunu, inovatīvu ideju aizsācējs. Bieži galvenais ir nebaidīties būt ārpus standarta, ārpus iepriekš nospraustām normām, parādīt savu pieeju situācijai.

Pēc stāstījuma un prezentācijas radušās var atmiņā atausušas dažas atziņas. Pirmkārt, ir jānovērtē katru, kas ar entuziasmu darbojas sevis izvēlētajā nozarē, jo ikviens mazais zobratiņš ir vajadzīgs, lai turpinātu griezties  viss lielais mehānisms. Otrkārt, ir jāturpina mācīties, nav svarīgi izdarīt daudz un uzreiz, jo tāpat visam notiekošajam līdzi neizskriesi, bet labāk palēnām, lai ātri nenogurtu, neapjuktu visā informācijas daudzumā, apgūt jaunas un jaunas prasmes. Skaidrs, ka uztraukties par to, kas būs pēc 20 gadiem un vai spēsim atrast sev atbilstošu profesiju, nav vajadzības. Pasaules temps nepārtraukti palielinās, ir tikai jāspēj pieņemt jaunais kā pašsaprotams, vajadzīgs lielums, ar kuru jāmācās sadzīvot, to iepazīstot. Katrs pats jūt vēlamo ātrumu, kādā virzīties uz priekšu, tieši individualitāte un personība ir svarīgākais.

Trīne Žagare, 11.b1

Akcijas "Atpakaļ uz skolu 2018" pasākumā

A.Priedītes viesošanās akcijas "Atpakaļ uz skolu 2018" pasākumā

Laikā no 19.marta līdz 11.maijam Eiropas komisijas pārstāvniecība Latvijā sadarbībā ar jaunatnes organizāciju „Klubs „Māja” jaunatne vienotai Eiropai” rīkoja akciju „Atpakaļ uz skolu 2018”. Cēsu Valsts ģimnāzija šajā akcijā piedalās ceturto gadu pēc kārtas. Šogad aicinājumam apmeklēt savu bijušo skolu atsaucās Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas valsts inspektore Antra Priedīte. Klases stundā 7.-9 klasēs absolvente ne tikai demonstrēja prezentāciju par  VKPAI darba specifiku un darbības aktualitātēm, bet arī izspēlēja konkursiņus, kuros tikšanās dalībniekiem bija iespēja nopelnīt balvas. Savukārt Klases stundā 10.-11.klašu skolēniem absolvente demonstrēja prezentāciju un pastāstīja gan  par inspekcijas darbību, gan uzmanības centrā vidusskolēniem izvirzot Kultūras mantojuma tēmu, sakarā ar to, ka 2018.gads ir Eiropas Kultūras mantojuma gads.

Paldies par Antrai Priedītei par interesantajām nodarbībām un sadarbību ar Cēsu Valsts ģimnāzju!

Latvijas Universitātes Atvērto durvju diena

Sadarbībā ar LU Cēsu filiāles vadītāju Mārīti Raudziņu, 11.-12.klašu skolēniem tika organizēta informatīva nodarbība par studiju iespējām Latvijas Universitātē.

Tikšanos ar interesentiem  vadīja LU Uzņemšanas nodaļas vadītāja Laila Jansone. Par studiju piedāvājumu Cēsu filiālē pastāstīja M.Raudziņa.

Abas vadītājas atbildēja uz klātesošo jautājumiem, kā arī sniedza individuālas konsultācijas.

Skolēni prezentācijas laikā saņēma krāšņus izdales informatīvos materiālus.

Jaunietis darba tirgū

Izglītības un karjeras portāls Prakse.lv arī šī mācību gada martā viesojās ģimnāzijas 10.klasēs ar semināru par profesijas un augstskolas izvēles iespējām. Portālu pārstāvēja Prakse.lv Klientu vadītājs Kristaps Bērziņš, kurš uzsvēra par piedāvājumu dot jauniešiem instrumentu savā tālākizglītībā un karjeras attīstībā.

Kristaps iepazīstina jauniešus ar "Virtuālo praksi", kur jauniešiem iespējams izmēģināt vairāk nekā 300 profesijas, ko piedāvā reālie darba devēji. Kā īpaši vērtīgu piedāvājumu Kristaps uzsvēra projektu „Atvērto durvju nedēļa Latvijas uzņēmumos”, kas šogad norisinās no 9.-13.aprīlim. Tika demonstrēta videofilmiņa kā reklāma par šo tradicionāli labi apmeklēto pasākumu. Jaunieši tika  iepazīstināti ar Skolu un studiju TOPa 2017 rezultātiem un īsumā analizēti kritēriji, pēc kuriem izvēlēties nākotnes profesiju vai arī karjeras virzienu.

Katrā no 10.klasēm viens brīvprātīgais skolēns piedalījās darba intervijas simulācijas spēlē, pēc kuras kopīgi izanalizēja interviju un ieteica dažādus priekšlikumus tās uzlabošanai, kā arī kādā veidā intervijai labāk sagatavoties. Lai palīdzētu klientiem, portālā Prakse.lv ir pieejami arī 6 karjeras testi. Kristaps rekomendēja jauniešiem enerģiski iesaistīties dažādās ārpusskolas aktivitātēs un vasaras brīvlaikos strādāt tādēļ, lai iegūtu jaunus kontaktus un darba pieredzi. Semināra laikā vairāki ģimnāzisti pastāstīja par savu pozitīvo pieredzi , strādājot vasarā.

Noslēgumā jaunieši noskatījās videosižetu par portāla Prakse.lv sadarbības partnera Biznesa augstskolas Turība piedāvātajām studiju iespējām.

Paldies Kristapam par interesantajām nodarbībām CVĢ 10.klasēs.

   

Informāciju sagatavoja D.Baltiņa.

Swedbankas praktiskās mācībstundas

Swedbankas praktiskās mācībstundas „Dzīvei gatavs” 11.klasēs

Swedbankas profesionāļu piedāvājums vadīt alternatīvās mācību stundas bija lieliska dāvana CVĢ 11.klašu ekonomikas un klases stundās.
Pie skolēniem nodarbības vadīt bija ieradušies Ilze Indrēvica - līderības un vadības attīstības karjeras koučs un Reinis Jansons - Swedbankas Finanšu institūta vadītājs.Vispirms jāsaka paldies par atsaucību lektoriem, kuri uz mācībstundu pieteikumu atsaucās nekavējoties un izrādīja pozitīvu ieinteresētību strādāt ar mūsu skolas jauniešiem.
Gan ekonomikas, gan audzināšanas stundas metodiski bija sadalīta divās daļās: teorētiskā un praktiskā, t.i. grupu darba rezultātu analīze. Ekonomikas stundu tēma bija kredīti, to veidi, bankas kredītpolitika. Skolēnus iepazīstināja ar kredītu piešķiršanas principiem. Jauniešu uzmanība tika vērsta arī uz izglītības nozīmi un tās pievienoto vērtību cilvēka dzīvē. Grupu darba uzdevums bija izspēlēt kredītkomitejas sapulci, kurā izvērtēja kredīta piešķiršanu vai noraidīšanu divos dažādos pieprasījumos. Pēc apspriešanās komiteju pārstāvji aizstāvēja savus „par” un „pret” argumentus. Nodarbības noslēgumā R.Jansons pārrunāja ar jauniešiem rezultātus un izskaidroja, kādu lēmumu pieņēma banka konkrētajā situācijā.

Klases stundu „Kā tērēt naudu?” 11.klasē vadīja Cēsu Valsts ģimnāzijas absolvente Ilze Indrēvica, kurai bija liels prieks atgriezties savā bijušajā skolā. Ilzes stundas teorētiskajā daļā analizēja finanšu plānošanas piecus soļus: uzskaiti, analīzi, mērķi, plānošanu, realizēšanu, kā arī iepazīstināja ar statistikajiem rādītājiem par to, kā Latvijas iedzīvotāji tērē savu  naudu. Ieskicējot Saimona Sineksa piedāvātās teorijas, piem. shēmu: „kas? kā? kapēc?”, CVĢ absolvente aktualizēja jauniešos finanšu pratības. Stundas turpinājumā divām komandām tika dots uzdevums izstrādāt klientu profila kvalitatīvu prioritāšu maiņu, iesakot klientam veikt noteiktas darbības, lai sasniegtu izvirzītos mērķus. Diskusijas laikā katra grupa analizēja savus klientam piedāvātos ieteikumus.

Abu Swedbankas mācībspēku nodarbību beigās jauniešiem tika sniegtas arī individuālās konsultācijas par interesējošiem jautājumiem bankas darba kontekstā. Padies par Swedbankas ekspertu darbu mūsu skolas 11.klašu skolēnu profesionālās apmācības pilnveidē.

Informāciju apkopoja D.Baltiņa